В памет на учителя Атанаска Терзиева

          На 18 февруари 2018 година ни напусна Атанаска Терзиева – учител по химия и биология в СОУ „Георги Димитров“, ОПГ „Христо Смирненски“ град Ардино, ресурсен учител ПУИ „Д-р Петър Берон“, РЦПИОВДУСОП и ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“ град Кърджали.
         Силата и обичта и към децата остава завинаги в сърцата на нейните ученици.
         В работата си с подрастващите тя вложи цялата си жизненост и любов, за да приобщи най- чувствителните деца към училище.
Завеща ни своята дълбочина за човечност и добродетелност.
Отиде си от нас един прекрасен човек, учител и колега…
            Сбогом, Насе!
            Поклон!
От ръководството и колектива на ОУ„Свети Свети Кирил и Методий“ град Кърджали.