Ден на Земята в ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“

Да опазим природата заедно
България е една от първите страни, присъединили се към международното отбелязване на Деня на Земята, което започва от 1990 г. В Международния организационен комитет България е представена от Благовест Сендов. Хиляди българи честват празника с разнообразни прояви, посветени на опазването на околната среда.На 22 април 1992 г. президентът на Република България д-р Желю Желев подписва клетвата в името на Земята. Над 30 хиляди български деца се подписват под Декларацията за пълномощие за живот на Земята. Тя  е връчена на Конференцията на ООН за околната среда и развитието, проведена в Рио де Жанейро през юни 1992 г. Оттогава всяка година България участва в отбелязването на Деня на Земята и дава своя принос за по-чиста и здравословна околна среда, за съхраняване на живота на планетата. Учениците от ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ град Кърджали под ръководството на педагогическия съветник Елена Младенова посадиха пролетни цветя в двора на училището. Най-малките възпитаници от Подготвителна група с учител Николина Трошанова изнесоха открит урок за Деня на земята. Децата научиха много интересни факти за планетата Земя, природата,  за всичко което ни заобикаля и за опазването на околната среда. Първокласниците с ръководител Тинка Хорсикян и Маргарита Русева направиха табла и рисунки за Деня на Земята. Учениците от прогимназиален етап Мария Павлова, Селин Осман и Елмира Смилянова изработиха макети, олицетворяващи живота на планетата Земя. Директорът на училището Лиляна Тодорова – Янкова приветства инициативите на учениците, свързани с Деня на Земята и опазването на околната среда. С реализирането на тези дейности се цели проява на положително емоционално – оценъчно отношение към природата, което е предпоставка за изграждане ценностната ориентация на детската личност.
“Ние не сме наследили ЗЕМЯТА от нашите предци, ние я вземаме назаем от нашите деца.”
                                              Древна Индийска поговорка