Седмична програма

 

 

IMG_2196СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИЯ СРОК НА УЧЕБНАТА 2016-2017 ГОДИНА

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПЪРВИЯ СРОК НА УЧЕБНАТА 2016-2017ГОДИНА

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИЯ СРОК НА УЧЕБНАТА 2015-2016 ГОДИНА

НАЧАЛЕН ЕТАП

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПЪРВИЯ СРОК НА УЧЕБНАТА 2015-2016 ГОДИНА

НАЧАЛЕН ЕТАП

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП