Седмична програма

IMG_2196СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПЪРВИЯ СРОК НА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИЯ СРОК НА УЧЕБНАТА 2016-2017 ГОДИНА

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПЪРВИЯ СРОК НА УЧЕБНАТА 2016-2017ГОДИНА

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИЯ СРОК НА УЧЕБНАТА 2015-2016 ГОДИНА
НАЧАЛЕН ЕТАП
ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПЪРВИЯ СРОК НА УЧЕБНАТА 2015-2016 ГОДИНА
НАЧАЛЕН ЕТАП
ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП