Графици

II срок на учебната 2020-2021 година
Dnevno_razpisanie_2020_2021_II_srok_COUD
Dnevno_razpisanie_2020_2021_II_srok_razlichno_chasove_vreme
Grafik_Cas_na_klasa_и_konsultirane_NE_2020_2021_II_srok
Grafik_Cas_na_klasa_и_konsultirane_PE_2020_2021_II_srok
Grafik_FUCH_2020_2021_NE_nov_II_srok
Grafik_FUCH_2020_2021_PE_nov_II_ssrok
Ucheben_chas_za_sportni_deynosti_nachalen_etap_2020_2021_I_srok
Ucheben_chas_za_sportni_deynosti_progimnazialen_etap_2020_2021_II_srok
I срок на учебната 2020-2021 година
Grafik_Cas_na_klasa_и_konsultirane_NE_2020_2021
Grafik_Cas_na_klasa_и_konsultirane_PE_2020_2021
Grafik_SIP_2020_2021_NE_nov
Grafik_SIP_2020_2021_PE_nov
Ucheben_chas_za_sportni_deynosti_nachalen_etap_2020_2021
Ucheben_chas_za_sportni_deynosti_progimnazialen_etap_2020_2021
II срок на учебната 2018-2019 година
График СИП/ФУЧ – начален етап
График ФУЧ – прогимназиален етап
График за часа на класа и консултиране – начален етап
График за часа на класа и консултиране – прогимназиален етап
График за учебния час за спортни дейности – начален етап
График за учебния час за спортни дейности – прогимназиален етап
График за родителски срещи
График консултации по предмети – начален етап
График консултации по предмети – прогимназиален етап
График БДП
График дежурство -2018-2019
I срок на учебната 2018-2019 година
График СИП/ФУЧ – начален етап
График ФУЧ – прогимназиален етап
График за часа на класа и консултиране – начален етап
График за часа на класа и консултиране – прогимназиален етап
График за учебния час за спортни дейности – начален етап
График за учебния час за спортни дейности – прогимназиален етап
График за родителски срещи
График консултации по предмети – начален етап
График консултации по предмети – прогимназиален етап
График БДП