Иновативен урок по математика

Проект „Иновативно училище“

„Като творя и уча – ще сполуча“

На 17.12.2018 г. в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Кърджали се проведе иновативен час по математика в V б“ клас с преподавател г- н Асен Дибеков. Урокът започна с проверка на домашната работа. Възпитаниците отговаряха точно и вярно, като бързо пресмятаха зададените задачи.
Новият урок бе на тема: „Четене и записване на десетични дроби”, в който бяха използвани интерактивни методи и мултимедия. Учениците без проблем се справяха с поставените задачи. Г-н Дибеков, използвайки иновативни методи и похвати, направи урока интересен и разнообразен. В края на часа, включвайки и игрови подход, направи затвърждаване на новите знания.