Интерактивен урок по информационни технологии

С учениците от VI„б“ клас в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Кърджали се проведе интерактивен урок по информационни технологии на темата „Компютърна текстообработка“. В този урок учениците затвърдиха знанията си за компютърната текстообработка, за форматирането на страница в текстов редактор. Научиха как се задават характеристики на страница на текстов документ, как се въвежда номерация на страници. Учениците форматираха текст с добавено изображение и настройваха страницата за печат. Вмъкваха и форматираха графично изображение. Видяха как се задава необходим брой копия за печат, как се избира кои страници да се отпечатат.