Кирилометодиевци отбелязаха Европейския ден на спорта в училище

На 27.09.2019 година ученици и учители от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Кърджали, се включиха активно в Европейския ден на спорта в училище. Европейският ден на спорта в училище (ЕДСУ)  е ден, посветен на насърчаването на физическата активност сред учениците, като се залага на елемента на забавлението и се изпробват нови начини за физическа активност и спорт,
за да се повиши усещането за “принадлежност към училището” на всеки участник. Включването на младите хора и децата в подобен тип инициативи е от изключително значение за изграждането на здравословни навици, но също и на принадлежност към училището. ЕДСУ в България се координира от сдружение „BG Бъди активен“.
Европейския ден на спорта в училище е част от кампанията NowWeMove и Европейска седмица на спорта #BeActive. Събитията от кампанията NowWeMove са официално подкрепени от Министерството на образованието, Министерството на здравеопазването, редица Общини и Областни администрации.