Кирилометодиевци представиха Кърджали в Европейската седмица на спорта

Туристическия клуб  от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с ръководител Маргарита Русева взе участие в Европейската седмица на спорта на 25.09.2021 в „Спортното селище” пред НДК гр. София. Децата показаха завидни сръчности и умения, наред с над 30 спортни клубове от страната. Представиха и туристическите и културните традиции на Кърджали. Подкрепени от Българската федерация по туризъм в лицето на Ангел Матушев и община Кърджали, те станаха част от най-голямата европейска спортна инициатива.
 „Пътят на здравето минава през планината”, споделиха децата, включвайки се в похода по Витоша организиран от БФТ.