Кирилометодиевци – първи любословци

За пета поредна година Сдружение на учителите филолози „Любословие” организира Национално състезание по български език и литература съвместно с Министерството на образованието и науката. Целта на състезанието е да се поддържа животворяща любов към родното  българско слово. Да се проверят уменията на учениците за разбиране, осмисляне и използване на информация от текст, както и за създаване на писмен текст по конкретна задача. Проверката на функционалната грамотност на учениците е една от основните цели в работата на Сдружението.
   Състезанието се провежда в два кръга, във възрастови групи от първи до осми клас. Традиционно е участието в Националното състезание  по български език и литература на учениците  от  Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ град Кърджали. Традиционни са и успехите! От 700 участници в първи клас на първо място е Катерина Тонева от І”а” с учител Тинка Хорсикян; От 1258 деца във втори клас на трето място са Берна Юсеин и Нехир Казълърмак от ІІ”б” с учител Маргарита Грозева; От 1027 ученици в трети клас на трето място е Валентин Солаков от ІІІ”б” с учител Павлина Митрева; От 926 ученици в четвърти клас с 50 точки е Мариела Гунчева от ІV”а” с учител Красимира Райковска;
От 734 участници в пети клас Аглая Тодорова от V”а” с учител Мария Стоянова е на четвърто място;
    Отлични резултати  показа ученичката Мария Павлова  от VІ „а” клас с преподавател Мария Стоянова. Класирана е на първо място в страната с най-голям  брой точки- 44. Тя е първа сред всичките 566 ученици участвали в Националното състезание  по български език и литература за съответната възрастова група. Усвояването на книжовния български език е главна задача на всяко българско училище. Педагогическия екип в Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ град Кърджали ясно осъзнава ролята си на отговорна образователна институция за обучението и възпитанието на учениците в дух на родолюбие и за съхраняване на българския език, за да се гордеят днешните и бъдещи поколения с „ Език свещен на моите деди …”.