Кирилометодиевци сред природата

„Да успяваме заедно”!
Това е мотото на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Кърджали! Ученици, родители, учители прекараха невероятен ден сред природата. 
След дългия път, неповторими бяха емоциите им при събирането на дърва в гората, паленето на огън и изпичането на вкусни шишчета на жар. Доволни от съвместната дейност, децата с радост изпълняваха поръчките на възрастните. А удоволствието от хапването на лакомствата и разговорите около „трапезата” ще оставят незабравими спомени у тях. Доволни от приключенията, родителите изявиха желание по-често да организират такива съвместни изяви сред природата. Учителите също имат готовност тези дейности да станат традиционни, защото сплотяват ученици, родители, и учители. Добрият тон, непосредственото общуване, споделянето на мнения и впечатления укрепват връзката между всички заинтересовани страни и те започват да работят в екип.
Природата е част от нас и ние сме част от нея, ако загубим природата – губим и себе си. Нека я пазим, защото даром ни е дадена, но това не би попречило на абсолютно нищо да ни я отнеме.