Коледна и междусрочна ваканция

Съгласно Заповед № РД09-3472/27.11.2020г. на министъра на образованието и науката предстоящите ваканции, са както следва:

Коледна – от 22.12.2020г. до 03.01.2021г. /вкл./
 Можете  да се запознаете и с пълния текст на заповедта.