Педагогически персонал

Име и фамилия

Длъжност

Назначен на щатно място

Е-mail

Николина Трошанова Старши учител, детска градина Подготвителен клас niko_lina69@abv.bg
Тинка          Хорсикян Старши учител,

начален етап

I клас tinahors@abv.bg
Румяна

Профирова

Старши учител,

начален етап

I клас rumianapr@abv.bg
Гюлфер

Кадир

Старши учител,

начален етап

I клас gulferkadir@gmail.com
Валентина

Дилова

Старши учител,

начален етап

II клас vd_63@abv.bg
Маргарита

Грозева

Старши учител,

начален етап

II клас margoto_57@abv.bg
Ели

Иванова

Старши учител,

начален етап

II клас elipavlova60@abv.bg
Николина

Делчева

Старши учител,

начален етап

III клас nina_jeniko@abv.bg
Павлина

Митрева

Главен учител,

начален етап

III клас poli_nm@abv.bg
Валерия

Бошева

Старши учител,

начален етап

III клас valeria.bosheva@gmail.com
Красимира

Райковска

Старши учител,

начален етап

IV клас krasimira_raikovska@abv.bg
Станка

Шелер

Старши учител,

начален етап

IV клас tania.scheller@abv.bg
Галина

Добрева

Старши учител,

начален етап

IV клас dobreva_gp@abv.bg
Илияна

Стоянова

Старши учител,

начален етап

Английски език kleopatra_99@abv.bg
Мариела

Попова

Старши учител, в прогимназиален етап Български език и литература mariko_san69@abv.bg
Мария

Стоянова

Старши учител, в прогимназиален етап Български език и литература msand@abv.bg
Хараламбий

Кузманов

Старши учител, в прогимназиален етап Български език и литература hkuzmanov@abv.bg
Гюлнар

Мустафа

Старши учител, в

прогимназиален етап

Английски език gul_nar@abv.bg
Маргарита

Йорданова

Учител, в прогимназиален етап Немски език margo_17@abv.bg
Краса

Кутелова

Учител, в прогимназиален етап Руски  език dimitargk@abv.bg
Асен

Дибеков

Старши учител, в прогимназиален етап Математика asen.dibekov@abv.bg
Венера

Сарлова

Старши учител, в прогимназиален етап Математика sarlova_karjali@abv.bg
Федаи

Мустафа

Старши учител, в

прогимназиален етап

Математика,

физика

fero_musi@abv.bg
Старши учител, в

прогимназиален

етап

Биология и здр.образование
Любомир

Драгнев

Старши учител,  в

прогимназиален

етап

География и икономика lubomir_dragnev@ abv.bg
Диана

Чиева

Старши учител, в прогимназиален етап История и цив.,

Бъл. език и литература

diana74bg@abv.bg
Яна

Милушева

Старши учител,  в

прогимназиален

етап

ИТ, Човекът и природата, ДТИ, ianakj@abv.bg
Елена

Младенова

Педагогически

съветник

elena_77k@abv.bg
Анелия

Христова

Учител, в

прогимназиален

етап

Физическа култура

и спорт

anelia.ivanova73@yahoo.com
Димитрина

Джелепова

Учител  в

ГЦОУД

I-IV клас anelia.ivanova73@yahoo.com
Миглена

Рушанова

Учител  в

ГЦОУД

I-IV клас miglena_ruchanova@abv.bg
Цветелина

Килфанова

Учител  в

ГЦОУД

I-IV клас beca_87@abv.bg
Айше

Себахтин

Учител  в

ГЦОУД

I-IV клас ayse_tuni@abv.bg
Росена

Чилингирова

Учител  в

ГЦОУД

I-IV клас rosena_1962@abv.bg
Снежана

Михайлова

Учител  в

ГЦОУД

I-IV клас Sneja8830@abv.bg
Боряна

Стоева

Учител  в

ГЦОУД

I-IV клас b_stoeva2011@abv.bg
Наско

Атанасов

Старши учител  в

ГЦОУД

I-IV клас atanashari@abv.bg
Маргарита

Русева

Учител  в

ГЦОУД

I-IV клас mruseva_32@abv.bg
Назмие

Кьорова

Старши учител  в

ГЦОУД

V клас nazmis_81@abv.bg
Нурджан

Хабилова

Ръководител на направление ИКТ V-VII клас nurdjan@gbg.bg
Ива

Райновска

Учител

по музика

I-VII клас ivaraynovska@abv.bg
Иван

Стоилов

Учител по физ.

възпитание

и спорт

I-IV клас ivantonchevff@gmail.com
Атанаска

Терзиева

Старши ресурсен учител ПГ-VII клас ast_71@abv.bg

Последни публикации

България отбелязва 109 години независимост

На 22 септември честваме 109 години от обявяването на Независимостта на България. Празникът е обявен за официален с решение на 38-то Народно събрание от 10 септември 1998г., но се чества от 22 септември 1990г. по инициатива на конфедерацията „Българска офицерска легия „Г. С. Раковски“ и асоциация „България“. На 22 септември 1908 г. в църквата „Св. Четиридесет мъченици“ във Велико Търново е обявена Независимостта на България. Мястото е избрано специално, за да се подчертае приемствеността със средновековната българска държава. България е обявена за царство, а княз Фердинанд Първи приема титлата „цар на българите“. В издадения от него манифест се казва: „Въодушевен от това свято дело и за да отговаря на държавните нужди и народното желание, с благословията на Всевишния, провъзгласявам съединената на 6 септемврий 1885 г. България за Независимо българско царство и заедно с народа си вярвам, че този ни акт ще намери одобрение от Великите сили и съчувствие на целия просветен свят“. Независима България е призната от Великите сили през пролетта на 1909 г. Годишнината се отбелязва с различни тържествени прояви в цялата страна.
       По традиция този празник бе отбелязан и в най-голямото основно училище в област Кърджали – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Изпълнени с патриотични чувства, развълнувани от настоящия празник, учениците проведоха дискусии и проучвания за значението на това велико дело. Припомнено бе значението на този факт за поробеното българско население. В часовете по история, литература и час на класа, те изработиха постери, табла и презентации.
       И до днес звучат актуално думите на княз Фердинанд, от манифеста за провъзгласяване независимостта на България, произнесени във Велико Търново преди 109 години:
„Да живее свободна и независима България!
Да живее българският народ!“
  1. 21 СЕПТЕМВРИ – ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН БЕЗ ЗАГИНАЛИ НА ПЪТЯ Вашият коментар
  2. Кирилометодиевци отбелязаха Световния ден на мира Вашият коментар
  3. „Моето семейство и моят учител – заедно сме един отбор в почистването на България” Вашият коментар
  4. Първите първокласници в униформи в областта прекрачиха училищния праг Вашият коментар
  5. Поздравителни адреси послучай 15 септември Вашият коментар
  6. Вашият коментар
  7. Връчени бяха наградите в ученическия конкурс „Куба – далечна и близка” Коментарите са изключени за Връчени бяха наградите в ученическия конкурс „Куба – далечна и близка”
  8. Кърджали избра 7 ученици за Съвета на децата Коментарите са изключени за Кърджали избра 7 ученици за Съвета на децата
  9. СКАУТСКИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ за природолюбителите на  ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий” гр. Кърджали Коментарите са изключени за СКАУТСКИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ за природолюбителите на  ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий” гр. Кърджали