Контакти на педагогическия персонал

Учител
Длъжност
Назначен на щатно място
Е-mail
 г-жа
Трошанова
Старши учител, детска градина
Подготвителен клас
niko_lina69@abv.bg
г-жа
Райковска
Старши учител,
начален етап
III клас
krasimira_raikovska@abv.bg
г-жа
Шелер
Старши учител,
начален етап
III клас
tania.scheller@abv.bg
г-жа
Добрева
Старши учител,
начален етап
III клас
dobreva_gp@abv.bg
г-жа
Хорсикян
Старши учител,
начален етап
IV клас
tinahors@abv.bg
г-жа
Профирова
Старши учител,
начален етап
IV клас
rumianapr@abv.bg
г-жа
Кадир
Старши учител,
начален етап
IV клас
gulferkadir@gmail.com
г-жа
Дилова
Старши учител,
начален етап
I клас
vd_63@abv.bg
г-жа
Грозева
Старши учител,
начален етап
I клас
margoto_57@abv.bg
г-жа
Иванова
Старши учител,
начален етап
I клас
elipavlova60@abv.bg
г-жа
Делчева
Старши учител,
начален етап
II клас
nina_jeniko@abv.bg
г-жа
Митрева
Главен учител,
начален етап
II клас
poli_nm@abv.bg
г-жа
Бошева
Старши учител,
начален етап
II клас
valeria.bosheva@gmail.com
г-жа
Стоянова
Старши учител,
начален етап
Английски език
kleopatra_99@abv.bg
г-жа
Попова
Старши учител, в прогимназиален етап
Български език и литература
mariko_san69@abv.bg
г-жа
Стоянова
Старши учител, в прогимназиален етап
Български език и литература
msand@abv.bg
г-н
Кузманов
Старши учител, в прогимназиален етап
Български език и литература, Технол. и пр.
hkuzmanov@abv.bg
г-жа
Али
Старши учител, в прогимназиален етап
Английски език
senay1967@abv.bg
г-жа
Йорданова
Учител, в прогимназиален етап
Немски език
margo_17@abv.bg
г-жа
Щерева
Учител, в прогимназиален етап
Руски  език,
Музика
mitra.shtereva@gmail.com
г-н
Дибеков
Старши учител, в прогимназиален етап
Математика, Физика и астр. Инф. технол.
asen.dibekov@abv.bg
г-жа
Сарлова
Старши учител, в прогимназиален етап
Математика,
Инф. технол.
sarlova_karjali@abv.bg
г-н
Мустафа
Старши учител, в прогимназиален етап
Математика, Физика и астр. Инф. технол.
fero_musi@abv.bg
г-н
Драгнев
Старши учител,  в прогимназиален етап
География и икономика, История и цив.
lubomir_dragnev@ abv.bg
г-жа
Милушева
Главен учител,  в прогимназиален етап
Биология и ЗО, Химия и ООС, , Човекът и пр.
ianakj@abv.bg
г-жа
Хабилова
Ръководител на направление „ИКТ“
III-VII клас
nurdjan@gbg.bg
г-жа
Митева
Учител по изобразително изкуство
V-VII клас
veska1974@abv.bg
г-н
Стоилов
Учител по физ. възпитание и спорт
I-IV клас
ivantoncheff@gmail.com
г-жа
Петкова
Учител, в прогимназиален етап
Физическа култура и спорт
anelia.ivanova73@yahoo.com
г-жа
Ковачева
Старши ресурсен учител
ПГ-VII клас
katikovacheva@abv.bg
г-жа
Младенова
Педагогически съветник
ПГ-VII клас
elena_77k@abv.bg
г-жа
Дановска
Учител  в
ГЦОУД
I-IV клас
desislava_danovska92@abv.bg
г-жа
Себахтин
Учител  в
ГЦОУД
I-IV клас
ayse_tuni@abv.bg
г-жа
Рушанова
Учител  в
ГЦОУД
I-IV клас
miglena_ruchanova@abv.bg
г-жа
Петкова
Учител  в
ГЦОУД
I-IV клас
tanq.boqnova75@abv.bg
г-жа
Русева
Учител  в
ГЦОУД
I-IV клас
mruseva_32@abv.bg
г-жа
Гинева
Старши учител
в ГЦОУД
I-IV клас
nevenkahg@abv.bg
г-жа
Чилингирова
Старши учител  в
ГЦОУД
I-IV клас
rosena_1962@abv.bg
г-жа
Гъдова
Старши учител
в ГЦОУД
I-IV клас
aysegadova@abv.bg
г-жа
Кирчева
Учител  в
ГЦОУД
 I-IV клас
radostina_1986@abv.bg
г-жа
Кьорова
Старши учител
в ГЦОУД
V клас
nazmis_81@abv.bg