Кърджали избра 7 ученици за Съвета на децата

Областна оценителна комисия с участието на експерти от Областна администрация, Регионално управление на образованието, Регионална здравна инспекция, Регионална дирекция за социално подпомагане, ОД на МВР и двама общественици обсъди кандидатурите за членове на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД). Комисията разгледа всички девет предложения,  подадени от общините Кърджали, Кирково и Момчилград. Съгласно критериите, посочени в процедурата за избор, на национално ниво бяха класирани следните кандидати:
По направление 1 (Членове на училищни форми за самоуправление или на детски/младежки съвети, парламенти и др.): на 1-во място – Елмира Елмирова Смилянова – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, на 2-ро място Биляна Каменова Арсова – СУ „Владимир Димитров – Майстора“ и  на 3-то място-Станислава Васкова Момчева – СУ „Владимир Димитров – Майстора“ ;
По направление 3 (Представители на неправителствени организации, работещи с деца, и потребители/доброволци в социални услуги за деца/): на 1-во място Ралица Васкова Минкова oт СУ „Владимир Димитров – Майстора“, предложена от Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания – Кърджали;
По направление 4 (Индивидуални кандидатури): на 1-во място Теодора Тодорова Милушева – СУ „От. Паисий“ с природоматематическа насоченост, на 2-ро място Мартин Детелинов Каралчев – ЕГ „Хр. Ботев“ и на 3-то място Симеон Славчев Чаушев – СУ „Н.Й.Вапцаров“ – Момчилград.
Съветът на децата е консултативен орган към председателя на ДАЗД и има за цел да насърчи детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и децата от уязвимите групи и им дава възможност да обменят знания, умения и ценности, както и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на регионално и национално ниво.