Награда за талантливо дете от ОУ„Св. Св. Кирил и Методий“

Регионален конкурс за детска рисунка „Европа през моите очи“ 
„Истинският талант винаги си пробива път“
  На 27.03.2018 година в РЦПППО на специално организирано тържество, областният управител Никола Чанев награди деца и ученици  със специални образователни потребности, участвали в конкурс за детска рисунка „Европа през моите очи“. Еда Хайрулова от ОУ„Св. Св. Кирил и Методий“ получи награда за своята прекрасна рисунка.
     Събитието е организирано във връзка с 10-годишнината на българското членство в Европейския съюз и българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 година, под егидата на областния управител Никола Чанев. На тържеството присъстваха Началника на РУО град Кърджали – Гроздан Колев  и директора на РЦПППО област Кърджали –   Мариана Георгиева.
Целите на конкурса са чрез творчеството и изобразителното изкуство да се стимулира дискусия сред децата със специални потребности, техните семейства и учители за ценностите на Европейския съюз и чрез преживявания да се утвърждава позитивното отношение на хората в България към членството на страната ни в ЕС. Рисунките са експонирани в изложба в публичното пространство на град Кърджали, за да се предостави възможност на родителите и широкото гражданство, също да изразят своето мнение.
     Сред творбите на деца и ученици от цялата област се откроява рисунката на една от най- малките участнички – Еда Хайрулова. 
Детето се обучава и възпитава в подготвителната група на ОУ„Св. Св. Кирил и Методий“ с учител Николина Трошанова. Еда притежава талант, оценяван и в други конкурси. През изминалата година малката художничка бе наградена в два национални конкурса – първо място в Първи национален ученически конкурс „В началото бе словото…“ и  Национален конкурс „Заедно“. Нейни рисунки украсяват цялата сграда на детската градина. Приобщаващото образование е неизменна част от правото на образование, то е процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността на всеки ученик, сподели директорът на училището – Лиляна Янкова. Децата и учениците от  ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ са включени в допълнителни часове за подкрепа на личностното развитие, с учител Николай Балджиев. Педагогическият съветник Елена Младенова и класните ръководители успешно работят по приобщаващото образование на деца и ученици, прилагат различни индивидуални подходи, приемат и зачитат  уникалността на всяко дете.
Приобщаващото образование е неизменна част от правото на образование, то е процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността на всеки ученик, сподели директорът на училището – Лиляна Янкова.