Награди за талантливите ученици от ОУ„Св. Св. Кирил и Методий“

 
На специално организирано тържество, директорът на училището Марияна Пеева награди ученици, участвали в училищни конкурси и състезания през учебната 2017-2018 година по проект «У.Т.Р.Е. за всеки ученик».
За отчитането на резултатите от дейността на клубовете по проект «У.Т.Р.Е. за всеки ученик» („Учение и Творчество в Равенство и Единство за всеки ученик“) финансиран от ЦОИДУЕМ, се организираха и проведоха тематични празници, изложби и състезания, някои от които с участието на родители.
За учениците от начален етап се организираха и проведоха състезания „Пиша вярно и красиво” и „Обичам България”, конкурс за рисунка/ апликация/ творчески материал на тема „Толерантност”.
Наградени ученици в състезанието „Пиша вярно и красиво”:
I мястоЙоанна Николова от III клас
II място – Туче Али от IV клас
III мястоДиляра Хазим от IV клас
Наградени ученици в състезанието „Обичам България”:
I място Валентин Солаков от IV клас
II място Нехир Къзълърмак от III клас
III място Дестан Хамза от III клас
Наградени ученици в конкурса за рисунка /апликация/ творчески материал на тема: „Толерантност”:
I място Иванка Боянова от III клас
II място Туче Сали от IV клас
III място Иван Марков от III клас
За учениците от прогимназиален етап  бяха организирани ученически конкурс за творческо писане /есе, стихотворение, разказ/ на тема: „Толерантност” и „Ще уча, защото…”.
Наградени ученици в конкурса за творческо писане /есе, стихотворение, разказ/ на тема: „Толерантност”:
I място Мария Павлова от VII клас
II място Моника Заимова от VII клас
III място Виктория Арабаджийска от VII клас
Наградени ученици в конкурса за творческо писане /есе, стихотворение, разказ/ на тема: „Ще уча, защото…”:
I място Нурджан Ибрямова от VII клас
II място Александра Александрова от VII клас
III място Мария Илиева от VII клас