Най-голямото ОУ “ Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали беше част от “ Най – големия урок в света „

Учениците от ОУ “ Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали се включиха в глобалната инициатива “ Най – големият урок в света“. Министерството на образованието и науката е партньор на УНИЦЕФ България в инициативата за популяризиране  на глобалните цели за устойчиво развитие  и насърчава всяко училище в България да запознае децата с тези цели.

На 29. септември 2015 година учителите и учениците от  ОУ “ Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали проведоха час на класа , чрез който се присъединиха към идеята  за популяризиране на новите Глобални цели за устойчиво развитие. целта на инициативата е да вдъхнови новото поколение за едно по-добро, по-справедливо и по-устойчиво бъдеще.