ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” гр. Кърджали реализира мобилност за иновации и добри практики по национална програма “Иновации в действие”

Иновативните училища са модел за изграждане на нова образователна парадигма, чрез която учениците ще подобрят образователните си резултати и ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни стратегии.
ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” гр. Кърджали, като иновативно училище участва в НП “Иновации в действие”. Тя дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез контакти и посещения между училища-партньори от цялата страна.
На 16 и 17 октомври в гр. София се проведе сътрудничество между училищата ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” гр. Кърджали, 90 СУ “Ген. Хосе де Сан Мартин” гр. София и ОУ “Васил Левски” гр. Пловдив. Така в партньорство с другите училища от страната, нашите учители обмениха ценен опит в сферата на иновациите в начален етап на обучение. По време на мобилността всички колеги имаха възможност да посетят различни учебни часове. Пред  ученици и учители домакините представиха успешната работа по  проект „Иновативно училище“. Посредством училищната мобилност се изгражда устойчивост на училищните иновации.