Национална седмица на четенето

От 22 до 26 октомври 2018 година в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”- гр. Кърджали се проведоха следните инициативи:
Първи ден – понеделник, 22 октомври  2018 г.:
 1. Официално откриване Националната седмица на четенето и информиране за целите на инициативата, и програмата за предстоящата седмица. Проведе се анкета във всички класове – „Чета, защото…”
 2. Учениците от І клас посетиха училищната библиотека, разгледаха детските книжки в нея и бяха запознати с начина на ползването им.
 3. „Приказки за вълшебства и чудеса”- „Любими приказни герои гостуват на най-малките” – „Приказен карнавал“ – ПГ и начален етап. Децата бяха облечени в костюми на приказни герои.
Втори ден – вторник, 23 октомври  2018г.:
 1. Маратон на четенето – четене на приказки или разкази от публични личности.
 2. „С баба приказки разказвам“ – баби гостуваха в подготвителната група и разказваха приказки, които са били любими през детството.
 3. Учениците от първи клас изготвиха изложба от ученически тетрадки с най-красиво и правилно записан текст и текст под диктовка.
 4. Организираха се информационни срещи с родители за подкрепа на деца и ученици, които имат проблеми в езиковото развитие.
Трети ден – сряда, 24 октомври  2018г.:
 1. Маратон на четенето – „Да покажем колко сме добри”- учениците от прогимназиален етап четяха приказки на начален етап.
 2. Проведоха се състезания по класове за „Най-добър четец“, „Най-добър разказвач“ и състезание по правопис -„Аз съм грамотен – пиша четливо, красиво и правилно”.
 3. „Езикът, който ни събира и разделя” – Представяне на богатството на българския език и добра четивна техника от петокласници пред учениците от І клас.
 4. Учениците от прогимназиален етап представиха „Моят любим автор и моята любима книга пред съучениците ми”.
Четвърти ден – четвъртък, 25 октомври  2018г.:
 1. Размяна на интересни любими книги за прочит между учениците под мотото: „Чети я, пази я и ми я върни такава, каквато си я получил!”
 2. И в междучасията учениците бяха с книга в ръка в инициативата „Междучасие с книга в ръка”
 3. „Ден на книгата” – „Подарявам моята любима книжка на по-малък ученик, но с условие: – да я чете, обича и пази, както направих аз”  – инициатива за подаряване на детски и юношески книги. Учениците размениха помежду си интересни любими книги.
Пети ден – петък, 26 октомври  2018г.:
 1. Децата от подготвителна група участваха в инициативата „Мама чете! Аз рисувам”.
 2. На най-активните и представилите се отлично ученици бяха присъдени награди.
 3. Закриване на Националната седмица и представяне на резултатите от реализираните дейности.