„На училище е яко!!!”

Едва ударил първият училищен звънец, малките туристи от природо-изследователски отряд „Малката Ахрида“ на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ откриха новата туристическа година. В изпълнение на Европейската директива за връзка и солидарност между поколенията децата, заедно с Туристическата секция на Спортно-интелектуален клуб „Ахридос“  направиха поход до Дяволския мост. Дамите от Клуб „Ахридос“ дадоха курбан за здраве на децата, близките  и двата колектива. След беседата за Дяволския мост, посещението на гр. Ардино се обсъдиха планове за бъдещи срещи. Денят беше наситен с много смях, шеги и завърши с очакване за още по-добри приключения.