Самоподготовка

ГЦОУД 2а 20.03.2020математика
ГЦОУД 2а 20.03.2020г.БЕЛ
ГЦОУД 2а19.03.2020 математика
ГЦОУД 2а 19.03.2020г.БЕЛ
ГЦОУД 2а 18.03.2020г.БЕЛ
ГЦОУД 2а 18.03.2020 математика
ГЦОУД 2а клас 17.03.
ГЦОУД 2а клас17.03.

 

ГЦОУД 2б,в 20.03.2020 БЕЛ
ГЦОУД 2б,в 20.03.2020 Околен свят
Какво назоваваме с думите самоподготовка по БЕЛ 2аклас
Самоподготовка по математика в ГЦОУД 2 а клас работен лист
Самоподготовка БЕЛ IIб,в клас
Самоподготовка по математика 2б,в клас
Умножение-и-деление-с-5
Тренажор таблица с 6(1)
Четене с разбиране
Тренажор таблица с 6
ТЕСТ-по-четене-проверка
Самоподготовка 2 б клас -18.03.2020г.
Самопроверка на теста и работните листове от 16 и 17.03.2020г.
Дора Габе в рими- изразителен прочит на стихотворението Дете и калинка.
Самоподготовка 2в клас за 18.03.2020 г.
БЕЛ- поправка на съчинение от УТ№2
Пепеляшка – четене на приказката
Математика- Умножение и деление с числото 6
Самоподготовка 2 б клас -18.03.2020г.
Самопроверка на теста и работните листове от 16 и 17.03.2020г.
Дора Габе в рими- изразителен прочит на стихотворението Дете и калинка.
Самоподготовка 2в клас за 18.03.2020 г.
БЕЛ- поправка на съчинение от УТ№2
Пепеляшка – четене на приказката
Математика- Умножение и деление с числото 6
Самоподготовка 2 б клас
мат.-игра с балони
ТЕСТ по четене
Гатанки
sasht-ime1
Таблица-до-5–
ТРЕНAЖОР