Компютърно моделиране

Уроци и практически задачи:
Ком.мод. Scratch
Ком.моделиране
Ком.моделиране1
Ком. моделиране-задачи
KM тест 3 klas
Видеа от Уча се:
https://ucha.se1
https://ucha.se2
https://ucha.se3
https://ucha.se4
Интерактивни модули в LearningApps.org приложение, подкрепящо учебния процес:
https://learningapps.org1
https://learningapps.org2