Компютърно моделиране

Уроци и практически задачи:
Ком.мод. Scratch
Ком. мод. тест 4 клас
КМ-тест-4 клас-м.март
Видеа от Уча се:
https://ucha.se1
https://ucha.se2
https://ucha.se3
Решете тестовете от Уча се:
https://ucha.se/testove1
https://ucha.se/testove2
https://ucha.se/testove3
Интерактивни модули в LearningApps.org приложение, подкрепящо учебния процес:
https://learningapps.org