Информационни технологии

Уроци и практически задачи:
Компютърна текстообработка 5
Кompyutyrna-tekstoobrabotka5
ИТ-5клас упражнение
Практически задачи 5 клас
Вижте видеата от Уча се:
https://ucha.se
https://ucha.se
Решете тестовете от Уча се:
https://ucha.se/testove
https://ucha.se/testove
Интерактивни модули в LearningApps.org приложение, подкрепящо учебния процес:
https://learningapps.org/1834862
https://learningapps.org/1865932
https://learningapps.org/2365259
https://learningapps.org/2001056