Открит урок във виртуална класна стая на платформата Microsoft Teams

С открити уроци във виртуални класни стаи ученици и учители на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали показаха как учат в електронна среда. Учители и ученици демонстрираха как учат в електронна среда от разстояние с открити уроци във виртуалните класни стаи. От  16.03. 2020 г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Кърджали, учебният процес протича  виртуално и дистанционно  в платформата Microsoft Teams.
Предизвикателство за учители,  ученици  и техните родители, с което се справихме успешно! Виртуалната класна стая позволява на учителите  и учениците да провеждат занятията си в онлайн среда чрез интeрнет връзка. Тя осигурява възможност за онлайн учене и  се доближава до реалното преподаване в класната стая в училище. Учителите и учениците могат да дискутират, да гледат презентации, да обсъждат и да задават и отговарят на въпроси чрез различните функции на виртуалната класна стая – възможност за чат, споделяне на екран, видео, презентиране на учебния материал, провеждане на анкета , тестове и др.
Обучението по Човекът и природата се провежда „от разстояние“, но това не намали интереса  и активността на учениците. Те работиха активно, решаваха задачи, изработваха проекти по теми, свързани с раздел „Жизнени процеси на организмите“. На 05.06.2020 г. в платформата за дистанционно обучение се проведе „открит урок“ на тема: Хранене, дишане и отделяне при човека, за споделяне на добри практики в прогимназиален етап. Учениците, подкрепяни и ръководени от техният учител г-жа Яна Милушева,  с радост показаха какво са научили и с гордост представиха  своите проекти, по които са работили с голямо желание на тема: Нашата храна и Дихателна система на човека.
Като гости на урока „присъстваха“ г- жа Марияна Пеева – директор на училището, г-н Сюлейман Мустафа – зам директор по учебната дейност и много учители от училището. „Човекът е част от природата, затова трябва да се грижим отговорно за опазване на околната среда! Нашето здраве е в нашите ръце – трябва да се грижим отговорно и за нашето здраве!“ посъветва младите природолюбители г-жа Пеева и изрази своето задоволство от резултатите, които постигат учениците в условията на дистанционното обучение.