Отличен за нашите Любословци!

За шеста поредна година Сдружение на учителите филолози „Любословие” организира Национално състезание по български език и литература съвместно с Министерството на образованието и науката. Целта на състезанието е да се поддържа  любов към родното  българско слово. Да се проверят уменията на учениците за разбиране, осмисляне и използване на информация от текст, както и за създаване на писмен текст по конкретна задача. Проверката на функционалната грамотност на учениците е една от основните цели в работата на Сдружението.
Състезанието се провежда в два кръга, във възрастови групи от първи до осми клас.
 Традиционно е участието в Националното състезание  по български език и литература на учениците  от  Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ град Кърджали.
Традиционни са и успехите !  
 Отлични резултати  показа ученичката Мариела Гунчева  от V „а” клас с учител по български език и литература Мария Стоянова. Класирана на първо място в страната, тя е първа в Националното състезание  по български език и литература за съответната възрастова група и е наградена със Златна грамота. Ученичката Нихал Ахмед от VI“а“клас е на второ място със Сребърна грамота, на второ място със Сребърна грамота  е и ученичката Селин Осман от VII“а“ клас.
На трето място е ученикът Емануил Ивайлов от I“а“клас с учител Красимира Райковска. Катерина Тонева от II“а“клас с учител Тинка Хорсикян също е класирана на трето място. Постиженията на децата са посветени на Патронния празник на училището 11 май. 
Усвояването на книжовния български език е главна задача на всяко българско училище, трябва да бъде основна грижа на всяко българско семейство, на българското общество, сподели директорът Лиляна Янкова. Педагогическият екип в Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ град Кърджали ясно осъзнава ролята си на отговорна образователна институция за обучението и възпитанието на учениците в дух на родолюбие и за съхраняване на българския език, за да се гордеят днешните и бъдещи поколения с „Език свещен на моите деди …”