ОТНОВО Е  БЛАГОВЕЩЕНИЕ

„Радвай се, Мариам! Господ е с тебе. Ти си най – щастливата из между жените…“

Това е казал ангел Гавриил на кротката и добра Мария. Радостната вест, която Мариам е чула от Ангела, е радостна за всички хора на земята. Затова и явяването на Ангела Господен се нарича Благовещение. Това ще рече добро, радостно известие. Това събитие ние празнуваме всяка година на 25 март. Нека се опитаме и ние да подражаваме на света Дева Мария и нейната вяра, молитва и доброта.

Тя винаги ще ни помогне в нашите желания, ако те са чисти и добри. За пореден път ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали, водени от главен учител г-жа Митрева посетиха енорийския храм свети Георги Победоносец. Там децата бяха подробно запознати с празника и неговото значение за християнската религия. Учениците от ФУЧ – Религия с учител  г-н Кузманов разказаха подробно на своите съученици за избора на Света Богородица – Майка на Спасителя. Затова празника се почита от много майки, Света Богородице е тяхната закрилница. В народните представи Благовещение се свързва с идването на прелетните птици и с окончателното пролетно пробуждане на природата.