Първокласниците от ОУ “ Св. Св. Кирил и Методий“ получиха и “ духовно кръщене“, като ученици в най – голямото основно училище в гр. Кърджали

Вденя на народните будители 1.11.2015г. те положиха тържествено обещание – клетва пред знамето на училището, родители и учители.

диплома2 771

За 62 първокласници вероятно това бе първата клетва в живота им. Всички в  един глас повтаряха думите:  Аз първокласникът от ОУ “ Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали, пред знамето на училището и всички вас, тържествено се заклевам да бъда добър приятел, старателен в обучението, зарадост и гордост на моите  родители и учители и за чест и слава на моето училище. ОБЕЩАВАМ!

диплома2 770 диплома2 771 диплома2 772 диплома2 773 диплома2 806 диплома2 806 диплома2 818 диплома2 819

След това учениците получиха специален плик с Ключа на знанието и текста на клетвата, спомен от вълнуващото тържество.

Първокласниците бяха поздравени от  директора на училището г-жа Лиляна Тодорова – Янкова, г-жа Венета Добрева представител на РИО гр. Кърджали и представител на родителския комитет г-жа Женя Камбурова.