СЪОБЩЕНИЕ!!!

Във връзка със Заповед № РД 01-22/23.01.2019 г. на директора на Регионална здравна инспекция – Кърджали и Протокол от заседание  №2 от 29.01.2019 г. се удължава епидемията от Грип и ОРЗ за област Кърджали от 31.01.2019 г. до 01.02.2019 г. включително.