СЪОБЩЕНИЕ!!!

Във връзка със Заповед № РД 01-22/23.01.2019 г. на директора на Регионална здравна инспекция – Кърджали се обявяват за неучебни дните от 24.01.2019 г. до 30.01.2019 г. включително.