С песен и стих за Апостола

Учениците от III “а” клас при ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали имаха Час на класа, който дълго ще помнят. Той беше посветен на Апостола на българската свобода Васил Левски. Децата цяла седмица бяха в трескава подготовка за отбелязването на годишнината от неговата смърт: рисуваха портрета му, оцветяваха картини от живота му, четоха разкази за неговата смелост и родолюбие, попълваха работни листове с интересни факти от живота му, научиха стихове и песни. Учениците украсиха класната стая с подходящи картини, облякоха се празнично и поканиха гости – директорът на училището г-жа Пеева и представител от родителската общност г-жа Ибрям. Децата пяха и рецитираха с голямо вълнение и обич. С голямо внимание гледаха клип за живота за Левски и решаваха  интересна кръстословица, свързана с факти от българската история. А когато им беше зададен въпросът: „Какво е за вас Васил Левски?“ отговаряха развълнувано и спонтанно, че Левски за тях е пример за родолюбие и смелост, че биха искали да приличат на него и така силно да обичат и пазят родината си!
Учители: Н. Делчева и М. Рушанова