Частично слънчево затъмнение

Частично слънчево затъмнение бе наблюдавано с интерес и ентусиазъм в обсерваторията на града и в двора на училище „Св.Св.Кирил и Методий“ – гр. Кърджали от ученици и учители на 25.10.2022 г.
Луната скри една трета от слънчевия диск, процесът продължи повече от час. Явлението имаше доста последователи, които обогатиха своите познания като наблюдаваха небесните тела Слънце – Луна.
Учениците споделиха, че с радост биха присъствали на подобни мероприятия и в бъдеще, за да се наслаждават на такива редки явления.