Четвърта международна среща по проект Еразъм+

Четиринадесет ученици и четирима учители от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с ръководител Илияна Стоянова,  посетиха град Сучава в Румъния. Проектът е изцяло финансиран от програма Еразъм +, Ключова дейност 2 – „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, проекти за „Партньорства за училищен обмен“ – КА229. Името на проекта е „Търсим бъдещи олимпийски звезди”/ We are looking for future Olympic Stars.
В училището-домакин се събраха партньори от Словакия, Хърватия и България. Партньорите от Италия бяха възпрепятствани заради Пандемията и не успяха да се присъединят. Гостите бяха впечатлени и очаровани от милото и сърдечно посрещане и от изключително интересната програма, която бяха подготвили домакините. Всички държави – гости бяха поздравени с тяхна народна песен. Директорът на училище Școala Gimnazială Nr. 3 Suceava,   Prof. APETREI SIDONIA радушно обяви началото на „Олимпийските игри“ и поздрави гостите. Дисциплините, в които се състезаваха учениците бяха – волейбол, баскетбол и бадминтон. Съответно кирилометодиевци спечелиха второ място на баскетбол, смесени отбори и второ място на бадминтон момчета (Доанай Аптикадир) и момичета (Симай Аптикадир).
След приключване на игрите координаторите по проекта планираха и бъдещата финална среща в Словакия, която ще се проведе 29.05. – 04.06.2022г. На нея ще пътуват 16 ученици и четирима учители.