9 МАЙ – ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

Ученическото самоуправление започва да се развива в България с близо 100-годишно закъснение. След 2000 г. то започва да става изключително масово и активно, благодарение на самата идея, която е подкрепяна от изключително много директори, организации и институции, чиято дейност касае пряко образованието. Със строгостта на взискателни и отговорни учители, учениците от ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” гр. Кърджали преподаваха уроци по история и цивилизация, математика, по биология и здравно образование, български език и литература и английски език. В Деня на ученическото самоуправление децата влязоха в ролята на педагози и доказаха, че оценяват високо тази професия. „Целта на този традиционен ден, когато учители и ученици сменят местата си, е да накараме нашите възпитаници от друг ъгъл да погледнат на живота в училище, да почувстват колко важно и отговорно е всяко излизане пред дъската за преподаване на уроците”, подчерта директорът на училището Лиляна Тодорова – Янкова и припомни, че преди разпределението всеки от учениците е кандидатствал с мотивационно писмо за участие в Деня на самоуправлението. Тя посрещна с усмивка в своя кабинет Мария Павлова ученичка от VII“А“ клас, за да й отстъпи директорския стол. На мястото на ЗДУД застъпиха ученичките от  VII“А“ клас Селин Осман и Ива Нивелинова, на мястото на Педагогическия съветник застана Мария Николова,  на ЗАТС  Петя Иванова от VII“Б“ клас, мед.сестра беше Нурджан Ибрямова от VII“Б“ клас, а Аксел Цветков от VII“Б“ клас бе новият ресурсен учител.
В часа по история Мария Илиева беше изключително сериозна в преподаването на урока и титулярът Любомир Драгнев не спести похвалите си за нея. Влюбения в математиката Любомир Стефанов застана пред дъската, за да разкаже, че точната наука за него не е трудна и иска да убеди в това съучениците си. В часа по биология и здравно образование  Александра Александрова не прости закъснението на някои от съучениците си за часа и започна преподаването на урока като изискваше пълно внимание от класа. Смяна на местата между възрастни и деца имаше дори в счетоводството, където Стефан Василев разпитва за практическите задачи на деня, включиха се в попълване на документи и работа с компютъра.
В края на деня учениците споделиха, че са научили някои от тайните на професията „учител” и гледат с други очи на педагогическия труд. Най-ентусиазираните си обещаха да изберат точно тази професия, за да бъдат максимално полезни на обществото.