Контакти

Адрес:
гр. Кърджали,п.к.6600
ул. „Ген. Чернозубов“ №19,
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
тел. 0361/6 59 26; 0361/6 53 97
E-mail: info-909116@edu.mon.bg
––––––––––––––––
Директор:
Марияна Пеева – Директор
––––––––––––––––
Заместник директори:
Сюлейман Мустафа – Заместник директор по учебната дейност
Димитър Ликоманов – Заместник директор по административно-стопанската дейност
––––––––––––––––
Канцелария – 0361/6 59 26
Мария Василева – Завеждащ административно техническа служба
––––––––––––––––
Счетоводство – 0361/2 27 33
Маргарита Ночева – Главен счетоводител
Янка Янева – Касиер-домакин
––––––––––––––––
Администратор на сайта: 
Нурджан Хабилова
E-mail: nurdzhan.habilova@edu.mon.bg