Мобилност за иновации и добри практики по НП “Иновации в действие”

На 12.05 и 13.05.2021 г. в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали се реализира мобилност за обмен на успешни иновативни практики по Национална програма „Иновации в действие“.
Целите на програмата са свързани с подкрепа за създаване на култура на иновациите в училищата в страната, за креативно мислене, нововъведения в полза на развитието и постиженията на учениците като се създават условия на педагогическите специалисти да анализират, да експериментират чрез пряк обмен и популяризиране на своите иновативни практики и продукти.
Основната цел на училищната иновация е да се повиши качеството на образователния процес, посредством иновативни педагогически методи, компетентностен подход, проектно-базираното обучение и използване на дигитални средства и информационни технологии в обучението. Сътрудничеството се проведе между иновативните училища ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Смолян и ОУ „Кирил Христов“ гр. Стара Загора. Гости на форума бяха Ангелина Костова – началник отдел „ОМДК“, Али Хасан, старши експерт по природни науки и екология от РУО-Кърджали, родители, учители и ученици.
 С много емоции, талант и знания домакините представиха пред гостите  иновативни  уроци, в които бе онагледена на практика  успешната работа по проект „Иновативно училище“.
II aклас с бинарен урок по математика и околен свят на тема: „Антарктида“ и в V “а“ клас интердисциплинарен урок по география и икономика, човекът и природата, информационни технологии, музика, изобразително изкуство на тема: „Пътешествие из природните зони на Африка“.
Игровият метод и работа в екип са едни от най-често използваните и най-интригуващите за учениците методи на обучение. Чрез тях те  се забавляват докато учат и учат докато се забавляват.
Важно е не само усвояване на учебното съдържание, а и усвояване на способи и начини на поведение. Учениците придобиват способности да  анализират и обобщават, да вземат правилни решения, да бъдат съобразителни, адаптивни и креативни.
Домакините представиха на гостите успешната работа по  Национална програма „Иновации в действие“ и в неформална обстановка и преки разговори учителите от трите училища споделиха  опита и впечатленията си от своята работата  в областта на иновациите.
 Директорите на гостуващите училища изразиха благодарност за споделените успешни практики.
Мобилността бе закрита с кратка музикална програма и изпълнение на танцовата формация към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали – „Весело хорце“.
  Екипите си тръгнаха заредени с много идеи, положителни емоции и желание за реализиране на допълнителни бъдещи съвместни дейности.

11май-Ден на Светите братя Кирил и Методий

Днес учениците от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали отбелязаха своя патронен празник. С цветя, песни, стихове, танци и  рисунки децата от начален етап славиха паметта на светите ни отци.
На новооткритата лятна сцена на училището прозвучаха възторжени стихове и песни в прослава на азбуката, родната реч и делото на двамата първоапостоли. Момичетата от танцова формация „Весело хорце“ зарадваха всички с чудесното си изпълнение!
Директорът на училището г-жа М. Пеева поздрави учителите и учениците с патронния празник и им пожела  да са достойни продължители на делото на светите братя Кирил и Методий!

ИНИЦИАТИВИ В ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГРАД КЪРДЖАЛИ, ПО ПОВОД ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА МАЙСКИТЕ ПРАЗНИЦИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И НАЧАЛЕН ЕТАП
9 май –  Денят на Европа:
 1. Час на класа посветен на тема: Какво зная за Европейския съюз? Страни членки на Европейския съюз;
 2. „Денят на Европа“- представяне на презентации.
11 май – Деня на Св. Св. Равноапостоли Кирил и Методий:
 1. В часа на класа ще се проведе беседа за живота и делото на светите братя, за отбелязване на патронния празник на училището;
 2. Тематично рисуване и апликиране за  светите братя Кирил и Методий.
24 май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост:
 1. Рецитация на стихотворения;
 2. Дидактични игри: „Открий буквите“;
 3. Нека бъдем иновативни и направим виртуален празник за 24 май; /Рецитал за светите братя Кирил и Методий/;
 4. Да научим повече за делото на Кирил и Методий“; /Представяне на презентация, четене на текстове от ученици и беседа, работни листи с информация и въпроси по темата/;
 5. Да научим повече за химна „ВЪРВИ, НАРОДЕ, ВЪЗРОДЕНИ“ /Представяне на презентация за химна, четене на химна, препис от всеки ученик в патриотичната тетрадка, научаване и изпълнение на песента/;
 6. Да научим  повече за историята на „НАШЕТО УЧИЛИЩЕ“ /изследователски проект/;
 7. Стихове за светите братя, буквите, словото и книгите /Стихотворения за светите братя Кирил и Методий, за буквите, за словото, за книгите, за 24 май – преписи в патриотичните тетрадки, научаване и рецитиране на стихотворения по избор на всеки ученик/;
 8. Състезание по краснопис „Прослава на словото“,  „Най- добър краснописец“;
 9. Изложба „В светлината на словото“;
 10. Рисунки за светите братя, на буквите, за 24 май и „моето училище“
 11. Проект „МАЛКИ ПИСАТЕЛИ“ /Съставяне на кратки текстове  по  опорни думички и рисунка. Оформя се малка книжка  за светите братя Кирил и Методий“ от всички текстове/.
ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
9 май –  Денят на Европа:
 1. В часовете по английски език учениците разработват проекти за забележителностите в столиците на държавите членки на Европейския съюз;
 2. По руски език – урок посветен на 9 май – Ден на победата;
 3. Час на класа посветен на тема: Какво зная за Европейския съюз? Страни членки на Европейския съюз.
11 май – Деня на Св. Св. Кирил и Методий:
 1. В часовете по български език и литература ще се провежда беседа за живота и делото на светите братя;
 2. В часовете по български език и литература е обявен конкурс за написване на стихове и разкази за Кирил и Методий и българското слово;
 3. В часовете по музика за месец май часът започва с изпълнение на „Химна на Кирил и Методий“ и завършва с песента „Слава, слава …“;
 4. В часовете по информационни технологии учениците ще изработят презентации за живота и делото на Св. Св. Кирил и Методий;
 5. В часа на класа ще се проведе беседа за живота и делото на светите братя, за отбелязване на патронния празник на училището.
24 май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост:
 1. В часовете по музика – учениците работят по проекти, свързани с история на създаването на музиката и текста на „Химн на Кирил и Методий“;
 2. Извършват проучване за песни, посветени на българските букви, слово, книжовници и учители и изготвяне на проекти;
 3. В часа на класа ще се проведе беседа за славянската писменост и българската култура.

Организация на учебния процес за периода 01.05 – 31.05.2021 г.

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, във връзка със Заповед NoРД-01-274/29.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед NoРД-09-1028/29.04.2021 г. на министъра на образованието и науката
………………………………………………………………………………………………………
1. В периода от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г. обучението на учениците от 5 до 7 клас да се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на ИКТ в платформата TEAMS синхронно, както следва:
а) в периода от 5 май до 07 май 2021 г. за учениците от 6 и 7 клас;
б) в периода от 10 май до 14 май 2021 г. за учениците от 7 клас;
в) в периода от 17 май до 28 май 2021 г. за учениците от 5 клас.
………………………………………………………………………………………………………
Заповед

Заповед № РД-01-274/29.04.2021 г.

Заповед на министъра на здравеопазването във връзка с актуалната епидемиологична обстановка. Министърът на здравеопазването въвежда следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 01.05.2021г. до 31.05.2021г.:
………………………………………………………………………………………………………
Присъственият учебен процес за учениците от пети до дванадесети клас, се осъществява, при спазване на следния график:
а) на 5.05.2021 г. и 7.05.2021 г. присъствено се обучават учениците от 5, 9 и 12 клас, за останалите класове присъственото обучение се преустановява;
б) от 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г. присъствено се обучават учениците от 5, 6, 9, 11 и 12 клас, за останалите класове присъственото обучение се преустановява;
в) от 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г. присъствено се обучават учениците от 6, 7, 8, 10 и 11 клас, за останалите класове присъственото обучение се преустановява.
2. Извън графика по т. 1 се допуска и присъственото провеждане на:
а) изпити в процеса на училищното обучение по смисъла на чл. 7, ал. 3 от Наредба No 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;
б) индивидуални часове и консултации, индивидуални писмени или практически изпитвания за текуща оценка, когато е обективно невъзможно провеждането им от разстояние в електронна среда;
в) индивидуални практически часове и практически часове на индивидуално работно място в предприятие или на територията на съответното училище;
г) олимпиади и състезания, които не могат да се проведат от разстояние в електронна среда.
3. Графикът по т. 1 не се отнася за учениците от пети до дванадесети клас, обучавани в слети паралелки и в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището, както и за учениците, които се обучават в специалните училища за ученици със сензорни увреждания, които провеждат редовни присъствени занятия.
………………………………………………………………………………………………………
Zapoved_merki_29_04_2021

Учениците от III „a“  клас пресъздадоха обичаите на Лазаровден

                                                                                               „Ой, Лазаре, Лазаре,
                                                                                               Лазар веднъж в година
                                                                                               като китка в градина!”
В навечерието на най-красивите пролетни празници момичетата от III „a“  клас при ОУ„Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали  решиха да изненадат своите учители, като сами представиха  обичая Лазаруване.  Децата сами бяха намерили интересна информация за  празника и ритуалите, които се изпълняват в този ден. Изпълниха подходящи  лазарски стихове и песни. Бяха се постарали да си намерят подходящи облекла, пролетни  венчета и кошнички. Накрая всички деца запяха позната лазарска песен:
 „Лаленце се люлее, не е било лаленце, най е било детенце.
Майка му го будеше.Стани,стани,детенце, да погледаш лазарки! ”…
Учителите на класа г-жа Делчева и г-жа Рушанова поздравиха малките лазарки за чудесното изпълнение, за голямото старание,  с което изучават и изпълняват непреходните български традиции и  обичаи и поздравиха всички с настъпващите пролетни празници – Лазаровден, Цветница и Великден!

Празник на буквите в I а клас

В Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Кърджали се проведе най-важният за първокласниците „Празник на буквите“. Учениците от І „а” клас с гордост заявиха, че изучиха всички букви и вече могат да четат и пишат.
Децата се включиха с голямо желание в празничната програма. Тържеството започна в приказното царство „Букволандия”, където учениците се изявиха като истински актьори. Рецитираха стихчета за всяка буквичка, пяха и танцуваха с грейнали усмивки.
В края на празника госпожа Хорсикян и госпожа Карамфилова раздадоха на децата стихотворение – послание. В него трябваше да открият двата ключа АЗБУКА и ТРУД, с които могат да отключат всяка книга.
Развълнуваните първокласници напуснаха „Букволандия“ и се отправиха на дълго пътешествие в царството на книгите. Но първо трябваше да се разделят с милото си другарче – Буквара и да посрещнат новата си приятелка – Читанката.
На края на емоционалното тържество всяко дете получи подарък от своите родители – книжка с приказки от Ангел Каралийчев.

Поредна награда за кирилометодиевци

През месец януари тази година се проведе осмото издание на Национален конкурс за млади философи „Малкият принц“ , организиран от ОУ “Н. Й. Вапцаров“ с. Селановци, област Враца. Целта на конкурса е да се даде възможност за творческа изява на нестандартната детска философска мисъл, провокирана от вечната мъдрост на „Малкият принц“ по едноименното произведение на Антоан дьо Сент Екзюпери.

За първи път участваха и най-малките ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали. Второкласникът Димитър Каракашев е отличен със специална грамота за успешна творческа изява и споделени откровени философски размисли. Ръководството на училището го поздравява и му пожелава още по-големи успехи в бъдеще.

Международния ден на авиацията и космонавтиката

Учениците от 3а клас отбелязаха 12 април- Международния ден на авиацията и космонавтиката. С подходящи рисунки и постери децата украсиха класната си стая и разказаха какво са научили за полета на първия космонавт Юри Гагарин и за приноса на България в покоряването на Космоса.
На днешната дата преди 60 години руският космонавт Юрий Гагарин на борда на кораба ,,Восток“ 1 извърши първия в света орбитален полет около Земята.

 

 

Заповед № РД-01-220/08.04.2021 г.

Заповед на министъра на здравеопазването във връзка с актуалната епидемиологична обстановка. Министърът на здравеопазването въвежда следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 12.04.2021г. до 30.04.2021г.:
………………………………………………………………………………………………………
I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на
Република България считано от 12.04.2021 г. до 30.04.2021 г.:
1. Възобновява се присъственият учебен процес за:
а) учениците от първи до четвърти клас и задължителните групи за предучилищно образование;
б) учениците, които се обучават в специалните училища за ученици със сензорни
увреждания;
в) учениците от пети до дванадесети клас, обучавани в слети паралелки и в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището;
г) учениците от пети до дванадесети клас, извън тези по буква „в“, при спазване на следния график:
аа) от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 10 клас;
бб) от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 9 и 12 клас.
2. Извън графика по т. 1, буква „г“ се допуска и присъственото провеждане на:
а) изпити в процеса на училищното обучение по смисъла на чл. 7, ал. 3 от Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;
б) индивидуални часове и консултации, индивидуални писмени или практически
изпитвания за текуща оценка, когато е обективно невъзможно провеждането им от
разстояние в електронна среда;
в) индивидуални практически часове и практически часове на индивидуално работно място в предприятие или на територията на съответното училище;
г) олимпиади и състезания, които не могат да се проведат от разстояние в електронна среда.
3. Дейностите по т. 1 и 2 се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката. Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние за учениците по т. 1, буква „г“ се взема от министъра на образованието и науката
при условията и по реда на чл. 105, ал. 6 и 115а, ал. 1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.
………………………………………………………………………………………………………

zapoved-rd-01-220-08-04-2021

Третокласници честват Международния ден на детската книга виртуално

„Четенето на книги е разговор с най-добрите умове на отминалите времена, и то разговор, в който те ни споделят своите най-добри мисли.“ – Декарт
Във връзка с  Международен ден на книгата  учениците от  III“б“  при ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали проведоха онлайн различни инициативи за насърчаване на интереса към четенето, реализирани под формата на: разнообразни игри, маратон на четенето, драматизация на приказки.
Решаваха  езикови задачи и живи листи  под наслов „Опознай българския език!” Четоха откъси от  своите любими книжки с огромен интерес. Пренесоха се  в други времена и светове. Срещнаха  се с феи, принцеси, вълшебници и други приказни герои. А  някои  ученици  запознаха съучениците си с произведения на писатели от българската и световна литература.
Третокласниците изработиха и апликации на тема “Аз обичам да чета”, решаваха  живи листи и научиха интересни факти за историята на книгата.
Четенето е наистина важен ключ към  един безкрайно достъпен начин за духовно развитие, извисяване на интелекта и знанието, човешкия стремеж към самоусъвършенстване.
учители: П.  Митрева, Н. Гинева
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр.Кърджали

Има още

Организация на учебния процес за периода 01.04 – 02.04.2021 г.

Ръководството на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали уведомява всички ученици, учители и родители, че във връзка със заповед №РД-01-194/30.03.2021г. на МЗ за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България и заповед №РД09-798/31.03.2021г. на МОН за осъществяване на обучение на учениците в електронна среда от разстояние, организацията на учебния ден ще бъде осъществена в електронна среда във виртуални класни стаи от разстояние, съгласно седмичното разписание за II срок на учебната 2020-2021 г., за времето от 01.04.2021 г. до 02.04.2021 г.
Заповед № 479-560/31.03.2021 г
zap798_OPEC_310321

Заповед №РД-01-194/30.03.2021г.

Заповед на министъра на здравеопазването във връзка с актуалната епидемиологична обстановка.
Министърът на здравеопазването въвежда следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 1.04.2021г. до 30.04.2021г.:
………………………………………………………………………………………
1. До 11.04.2021 г. се преустановяват присъствените учебни занятия(в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.)в училищата. Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, ал. 6 и 115а, ал. 1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образовани от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, ал. 6 ие.
2. До 11.04.2021 г. се преустановяват груповите дейности и занимания в центровете за подкрепа за личностно развитие и центровете за специална образователна подкрепа.
3. Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда за всички възрастови групи.
………………………………………………………………………………………

Zapoved__rd-01-194-30-03-2021

Приказни герои оживяха в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“ град Кърджали

На 18.03.2021г., в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали, започна честването на Международния ден на Приказките. Госпожа Ламбова, помощник-учител, подреди кът „Приказни герои“ с книжки и илюстрации. Посети класовете на най-малките ученици, за да им разкаже за богатството на нашия фолклор и народните приказки. Запозна ги с приказката „Козелът умната глава“.

               Децата с голяма радост съпреживяха приключенията на героите от приказката, поднесена с талант и емоция.

Приказка с баба          Приказни герои