Организация на учебния процес

Ръководството на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали уведомява всички ученици, учители и родители, че във връзка със заповед № РД-01-676/ 25.11.2020 на МЗ за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, заповед № РД 09-3457/ 26.11.2020 година на МОН за осъществяване на обучение на учениците в електронна среда от разстояние, организацията на учебния ден ще бъде осъществена в електронна среда във виртуални класни стаи от разстояние, съгласно седмичното разписание за I срок на учебната 2020-2021 г., за времето от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. Днес 27.11.2020г.  Педагогическият съвет реши проектните дейности в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали да продължат в електронна среда по утвърден график.
Заповед обучение в ОЕСР
Заповед 01-677
Заповед 09-3464
Заповед 09-3457

Поредна награда зa Ваня

От векове Родопите са средище на богата духовност и култура. Красивата природа, историческите забележителности и природните й феномени са извор на вдъхновение за децата от Родопа планина. В тринадесетото издание на Националния конкурс за детска рисунка „Вълшебният свят на Родопите“, организиран от ОДК-Кърджали ученичката Иванка Боянова (възрастова група 11-14г.) от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- гр. Кърджали с ръководител Веска Митева е получила поредната своя награда и стимул да продължи по- нататъшни изяви в света на изкуството.
Конкурса има за цел да открива, популяризира и подпомага развитието на детските таланти в областта на изобразителното изкуство, да стимулира и развива визуалната и изобразителна култура у децата с поглед към миналото, настоящето, бъдещето, традициите и българските духовни ценности.

Oрганизация на учебния процес за периода 12.11.2020 г. – 27.11.2020 г.

Информация за организацията на учебния процес, съобразно Решението на Областния кризисен щаб по здравеопазване при Областен управител на област Кърджали.

Re6enie-RD-09-235-ot-11.11.2020

Математика в химията

По проект Иновативно училище „Като творя и уча – ще сполуча“ на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали,  в VII A клас се проведе бинарен урок на тема „Математика в химията – Маса на градивните частици“.
Основното мото на часа бе мисълта на руския енциклопедист и писател, професор по химия в Петербургската академия на науките – М. В. Ломоносов „Стремящият се към най-задълбочено изучаване на химия трябва да е добре запознат и с математика.“
С помощта на много интересни задачи учителите Венера Сарлова и Яна Милушева, заедно със седмокласниците, разкриха връзки между изучавани теми по математика и химия, приложението на математическите знания и умения при изучаване на учебната дисциплина химия и опазване на околната среда и ефективността от използването им.
Въпреки, че математиците и химиците мислят по различен начин, когато си взаимодействат се обогатяват взаимно и допълват. Всичко това води до повишаване знанията на учениците за света около нас!

“ Книгата на природата е написана на езика на математиката.“

       Галилео Галилей

1-ви ноември – Ден на народните будители

По случай  1-ви ноември, Деня на народните будители учениците  и учителите  от ОУ „Св. Св.  Кирил и Методий“, гр. Кърджали  организираха различни инициативи в чест на празника.
Подготовката за празника започна с изработване на венци, които украсиха класните стаи  в  училището, а началото беше поставено с изпълнение на патриотични песни.
Учениците  припомниха имената на най-изявените будители, оставили следа в културната история на България.
Малки репортери  разказаха легендата за народните будители, рецитираха,  а някои ученици избраха един по-различен начин за илюстриране на смисловата страна на датата 1 ноември, като изработиха с помощта на  учителите си Лапбук.
Гледаха презентации за живота и делото на книжовници и  просветители. Попълваха работни листи, рецитираха стихотворения и биографии. Учениците  отдадоха своята почит към будителите като  изработиха  свитъци и  книгоразделители с мисли за тях.
С малките кирилометодиевци се проведоха  и  състезания по краснопис и правопис.
За показаните знания и участие в празника всички ученици  получиха много награди.
Честването  в училището се превърна в истински празник на духовността и приятелството. Факлите, които учениците запалиха с помощта на техните учители напомниха, че огънят, който са запалили будителите и днес гори в сърцата на родолюбивите българи!
Директорът на ОУ „Св. Св.  Кирил и Методий“, гр. Кърджали  госпожа Марияна Пеева поздрави всички ученици и учители от училището с думите – „Денят на народните будители сам по себе си е светлина, която ни кара да си спомним, да се поучим, да се борим и да се преклоним!
Първи ноември далеч не е само празник, той е и символ – символ на вярата и спомена за миналото, което ще проправи пътя на бъдещето.
Поклон пред паметта на всички светци, възрожденци, революционери, творци, борци и герои, посветили себе си на любимата майка България!“
Честит празник!

Успешно завършване на групите по проект „Образование за утрешния ден“

През учебната 2019-2020 г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали се включи в Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“.
В училището се сформираха два клуба:
  • Клуб „В света на компютрите” – II клас – с ръководител г-жа Нурджан Хабилова
  • Клуб „Компютърен свят” – II, III клас- с ръководител г-жа Станка Шелер
Участниците в клубовете успешно завършиха обучението по ключови дигитални умения за основно владеене на дигитални компетентности.
Учениците получиха сертификати и награди от ръководителите на групите.

Кирилометодиевци отбелязаха Деня на Кърджали

По време на Балканската война през 1912г. след няколко дневни боеве с българската армия, провели се северно от Кърджали, Османският гарнизон под командването на Яшар Паша се  оттегля от тракийската фронтова линия. Благодарение на пълното превъзходство на артилерията си и с удари „на нож“ войските от Хасковският отряд на ген. Васил Делов преодоляват османската отбрана и предотвратяват опита да бъдат обходени от запад. Така на 21 oктомври Кърджали се освобождава.

По този повод учениците от VII „А“ клас от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ град Кърджали  под ръководството на г-жа Маргарита Русева изготвиха проекти по случай Деня на Кърджали, които бяха представени и на останалите класове под мотото: „Миналото, Настоящето и Бъдещето на Кърджали“.

„Това е един от големите уроци на Балканската война и за нас, потомците от героите от войната. Съхранявайки националната си идентичност, да пазим и културната и религиозната толерантност, която ни завещаха нашите деди. Тя да напътства действията ни и тя да бъде повод за гордост, мерило за успех на нашия народ“, призова директора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ г-жа Марияна Пеева.

ВАЖНО!!!

На 08.10.2020 година обучението на учениците от I до VII клас и ПГ в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Кърджали ще  премине от присъствена форма на обучение, в обучение в електронна среда от разстояние /ОЕСР/ по действащото седмично разписание.
Към момента в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Кърджали няма доказани случаи на болни и карантинирани от Covid 19 деца, ученици, учители и други служители. 
Тази  промяна се налага за да се извърши масирана 24 часова дезинфекция на цялата сграда, в която се помещават двете училища.
Присъствените учебни занятия се възобновяват от 09.10.2020 година.

Заповед ЕОСР