Бюджет


БЮДЖЕТ 2024
Отчет на приходи и разходи за първото тримесечие на 2024
Отчет на приходи и разходи за второто тримесечие на 2024
Отчет на приходи и разходи за третото тримесечие на 2024
Отчет на приходи и разходи за четвъртото тримесечие на 2024
БЮДЖЕТ 2023 
Отчет на приходи и разходи за първото тримесечие на 2023
Отчет на приходи и разходи за второто тримесечие на 2023
Отчет на приходи и разходи за третото тримесечие на 2023
Отчет на приходи и разходи за четвъртото тримесечие на 2023
БЮДЖЕТ 2022
Бюджет 2022 -1
Бюджет 2022 -2
Бюджет 2022 -3
Бюджет 2022 -4
Отчет на приходи и разходи за първото тримесечие на 2022
Отчет на приходи и разходи за второто тримесечи на 2022
Отчет на приходи и разходи за третото тримесечие на 2022
Отчет на приходи и разходи за четвъртото тримесечие на 2022
БЮДЖЕТ 2021
План бюджет 2021 -1
План бюджет 2021 -2
План бюджет 2021 -3
План бюджет 2021 -4
Отчет на приходи и разходи за първото тримесечие на 2021
Отчет на приходи и разходи за второто тримесечие на 2021
Отчет на приходи и разходи за третото тримесечие на 2021
Отчет на приходи и разходи за четвъртото тримесечие на 2021
БЮДЖЕТ 2020
Отчет на приходи и разходи за първото тримесечие на 2020
Отчет на приходи и разходи за второто тримесечие на 2020
Отчет на приходи и разходи за третото тримесечие на 2020
Отчет на приходи и разходи за четвъртото тримесечие на 2020
БЮДЖЕТ 2019
Отчет на приходи и разходи за първото тримесечие на 2019
Отчет на приходи и разходи за второто тримесечие на 2019
Отчет на приходи и разходи за третото тримесечие на 2019
БЮДЖЕТ 2018
Отчет за бюджета за месец декември 2018