Материална база

Училището разполага с: 

     Класни стаи – просторни, ремонтирани, добре оборудвани, осигуряващи позитивна среда за обучение. Отоплението е с локално парно.

    Преподавателите интегрират новите технологии в обучението по всички предмети. Използват се компютри, лаптопи, мултимедии, интерактивни дъски, ксерокси, принтери, скенер.

 

    Кoмпютърни кабинети, оборудвани с модерни компютри, интерактивни дъски, интернет връзка, което дава възможност за овладяване и практическо приложение на динамично развиващите се технологии. 

    Физкултурен салон със сцена и спортни уреди – предпочитано място в студените и дъждовни дни за игра на тенис, волейбол, баскетбол.

      Ресурсен кабинет за обучение на деца със специални образователни потребности.

     Спортна площадка, където децата играят във времето за отдих и се провеждат спортни състезания.

   В кухнята и столовата се предлага ежедневно топла и разнообразна храна, съобразена с изискванията за рационално и пълноценно хранене. 

  Училището работи по проект "Училищен плод" и "Чаша топло мляко и закуска".