Външно оценяване

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2015/2016 г.

ЗАПОВЕД № РД09-1222 от 28.08.2015 г.

за определяне на дати за провеждане на НВО в IV клас, в VII клас и в VIII клас с интензивно изучаване на чужд език през учебната 2015/2016 година

Важно!ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ІV клас

  •  Математика – 10 май 2016г.
  • Български език и литература – 12 май 2016г.
  • Човекът и природата –  13 май 2016г.
  • Човекът и обществото –  16 май 2016г.

Важно!

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – VІІ клас

  • Български език и литература – 18 май 2016 год.
  • Математика – 20 май 2016 год.
  • КОО „Обществени науки, гражданско образование и религия” – 26 май 2016 год.
  • Чужд език – 27 май 2016 год.
  • КОО „Природни науки и екология” – 30 май 2016 год.

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2014/2015 г.

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2013/2014 г.

Заповед № РД09-470/28.03.2014 за изменение на датата на Националното външно оценяване за КОО „Обществени науки, гражданско образование и религия“

ТЕСТОВЕ И ВЕРНИ ОТГОВОРИ ОТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VII КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2013/2014 г.

ТЕСТОВЕ И ВЕРНИ ОТГОВОРИ ОТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VII КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2012/2013 г.

Примерни тестове през учебната 2012/2013 година

ТЕСТОВЕ И ВЕРНИ ОТГОВОРИ ОТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ IV КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2011/2012 г.

ТЕСТОВЕ И ВЕРНИ ОТГОВОРИ ОТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VII КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2011/2012 г.

ТЕСТОВЕ И ВЕРНИ ОТГОВОРИ ОТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VII КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2010/2011 г.