Национално външно оценяване

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ  – 2021/2022
Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва:
ІV клас
Български език и литература – 26 май 2022 г., начало 10,00 часа
Математика – 27 май 2022 г., начало 10,00 часа
VІI клас
Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 10,00 часа
Математика – 16 юни 2022 г., начало 10,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., начало 10,00 часа

zap1805_NVO_310821

Модел на НВО за VII клас

Начало » Общо образование » Национално външно оценяване (НВО) » Модел на НВО за VII класНационално външно оценяване (НВО) за учениците в VII клас през учебната 2021-2022 година
Модел на НВО по български език и литература в VII клас за учебната 2021-2022 година
Модел на НВО по математика в VII клас за учебната 2021-2022 година
Модел на НВО по чужд език в VII клас за учебната 2021-2022 година
Горните модели на НВО са публикувани на 29.09.2021 г.


Национално външно оценяване (НВО) за учениците в VII клас през учебната 2020-2021 година
Изпитен вариант по български език и литература и ключ с верните отговори, 16 юни 2021 г.
Изпитен вариант по математика и ключ с верните отговори, 18 юни 2021 г.
Модел на НВО по български език и литература в VII клас за учебната 2020-2021 година
Модел на НВО по математика в VII клас за учебната 2020-2021 година
Модел на НВО по чужд език в VII клас за учебната 2020-2021 година
Горните модели на НВО са публикувани на 27.08.2020 г.


Национално външно оценяване (НВО) за учениците в VII клас през учебната 2019-2020 година
Математика, 17 юни 2020 г.
Български език и литература, 15 юни 2020 г.

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в VII клас през учебната 2019-2020 година
Модел на НВО по български език и литература в VII клас за учебната 2019–2020 година
Модел на НВО по математика в VII клас за учебната 2019–2020 година
Модел на НВО по чужд език в VII клас за учебната 2019–2020 година
Горните модели на НВО са публикувани на 05.09.2019 г.


Национално външно оценяване (НВО) за учениците в VII клас през учебната 2018-2019 година
Математика, 19 юни 2019 г.
Български език и литература, 17 юни 2019 г.

Модел на НВО по български език и литература в VII клас за учебната 2018-2019 година
Модел на НВО по математика в VII клас за учебната 2018-2019 година
Mодел на НВО по чужд език в VII клас за учебната 2018-2019 година
(по желание на ученика)

Национално външно оценяване за VII клас през учебната 2017/2018 година – май 2018 г.


Национално външно оценяване за VII клас през учебната 2016/2017 година – май 2017 г.


Национално външно оценяване за VII клас през учебната 2015/2016 година – май 2016 г.

Примерни тестови задачи за първия модул от НВО по български език и литература и по математика в VІІ клас за учебната 2015/2016 година


Национално външно оценяване за VII клас през учебната 2014/2015 година – май 2015 г.


Национално външно оценяване за VII клас през учебната 2013/2014 година – май 2016 г.


Национално външно оценяване за VII клас през учебната 2012/2013 година – май 2013 г.

Примерни тестове през учебната 2012/2013 година

Национално външно оценяване за VII клас през учебната 2011/2012 година

Национално външно оценяване за VII клас през учебната 2010/2011 година

Национално външно оценяване за VII клас през учебната 2009/2010 година

НАГРАДЕНИТЕ ТЕСТОВЕ И ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ в конкурса за най-интересна тестова задача за VII клас по български език и литература и по математика за VII клас за учебната 2009/2010 г.

ТЕСТОВЕ И ВЕРНИ ОТГОВОРИ ОТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VII КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2009/2010 г.

ТЕСТОВЕ И ВЕРНИ ОТГОВОРИ ОТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2007/2008 г.