Е-дневник

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ!!!

Уважаеми родители,
вече можете да следите как се справя Вашето дете
в училище чрез електронен дневник на училището в НЕИСПУО.
 Отворете връзката: https://neispuo.mon.bg/
Родителите могат да се регистрират за ел. дневник в НЕИСПУО на следния адрес:https://neispuo.mon.bg/parent-register
Ръководство за регистриране на родители може да разгледате от rakovodstvo_za_roditel_neispuo
Код за регистация може да получите от класния ръководител.https://neispuo.mon.bg/parent-register