Свободни места в паралелките

Свободни места за ученици
2021/2022 учебна година
Клас Паралелка Брой
    Дата на
публикуване
1 a 0 15.02.2022г.
1 б 4 15.03.2022г.
1 в 5 15.02.2022г.
2 а 0 15.02.2022г.
2 б 3 15.02.2022г.
2 в 6 15.02.2022г.
3 а 2 15.02.2022г.
3 б 3 15.02.2022г.
3 в 8 13.04.2022г.
4 а 0 15.02.2022г.
4 б 8 15.02.2022г.
4 в 5 15.02.2022г.
5 а 3 21.04.2022г.
5 б 6 15.02.2022г.
5 в 11 13.04.2022г.
6 а 0 15.02.2022г.
6 б 3 15.02.2022г.
6 в 6 15.02.2022г.
7 а 3 15.02.2022г.
7 б 8 15.02.2022г.
7 в 9

15.02.2022г.