Проекти

alldayBG051РО001-3.1.06." Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес"

 

kvalifikaciiBG 051РО001 – 3.1.03-0001 «КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ»

Коменски oт предучилищната до гимназиалната степен

Секторна програма „Коменски” е насочена към първата фаза на образованието – от предучилищната и началната до гимназиалната степен. Участници в нея са учениците, учителите, ръководните и административните кадри, както и представители на образователната власт, родителски асоциации, неправителствени организации и всички, развиващи дейност в сферата на средното образование. Участието в секторна програма „Коменски” допринася за повишаване качеството на училищното образование, формиране на личността на учениците и развитие на компетенциите на базата на чуждоезиковото обучение. Програмата обхваща няколко основни дейности, всяка една от които предоставя различни възможности за повишаване на качеството на преподаването, засилване на европейските измерения в училищния живот, подпомагане на езиковото обучение и мобилността.

Цели

* усъвършенстване качеството на училищното образование и процесите на формиране на личността на учeниците;
* развитие на компетенциите на базата на чуждоезиковото обучение;
* активизиране използването на информационните и комуникационни технологии;
* развитие на граждански активно общество.

Оперативни цели

* подпомагане на международното сътрудничество и обмяната на опит между институциите и кадрите, заети в сферата на средното образование;
* насърчаване на разпространението на добрата педагогическа практика и на нововъведенията в управлението на училищата;
* поощряване на иновациите в педагогическите методи и средства;
* поощряване на равните възможности във всичките аспекти на образованието;
* подпомагане на интеграцията на ученици със специални образователни потребности (деца с увреждания) и на деца от малцинствени групи;
* насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и повишаване квалификацията на кадрите в сферата на средното образование;
* стимулиране на чуждоезиковото обучение.

 Идеята на проекта  е да покаже, че миграцията е европейски феномен простираща се от миналото до момента. Трябва да се изложи типичното по отношение на страните-участнички. По този начин, ние разглеждаме по-отблизо различни аспекти на миграцията: икономически, социални, религиозни, екологични и политически. Този вид наблюдение ни позволява  да се съсредоточим върху регионалните особености, и едновременно с това да направим   хода на европейската история по-прозрачен.

С поглед към миграция в миналото и настоящето,  бързо ще открием, че човек може да  говори за "историческа константа ". Въпреки всички промени в историята, миграционни движения са стабилни явление, които възникват по всяко време. За съжаление все още съществува съвсем различен поглед върху историята на европейските народи, който се е вкопчил в идеята, че миграцията е проблем и  изключение. Освен това,това е едно от нашите опасения за повишаване на осведомеността за разнородни структури в нациите, на собствения регион, дори – може би – в историята на всяко едно семейство, което допринася за европейския идеал за толерантност

Можем да очакваме, че учениците ще  развиват усещане за това, че миграцията не е изключение, а е неразделна част от европейската култура. Освен това,  активното и конкретно сътрудничество ще допринесе за намаляване на предразсъдъците срещу ученици от чужди страни. Учителите, не на последно място, ще имат възможност да  вникнат  в работата (методи и стил) на различните образователни системи, които биха могли да окажат влияние върху собствената  им институция.

Всяко участващо училище прави необходимите научни изследвания, за да се установи специфичен регионален част от пътуващата изложба. Тази регионална част зависи от социалния и исторически контекст на района на училището, в който се намира. По този начин учениците са в състояние да се справят с явлението, което те знаят от ежедневието: абстрактно понятие на миграцията може да бъде запълнено с истински човешки опит. Въз основа на регионалните научни изследвания се гарантира, че всяко участващо училище да добави ценен принос към общия проект.

Проектът на тема миграция не може да пренебрегва въпросът, как всяко училище или всяка национална система за започване на училище, се занимава с ученици от чужди държави. Така учителите, които представляват техните училища ще имат възможност да научат повече за различните методи на интеграция.

 

Кметът на Кърджали с автограф от Бербо

Постер с автограф на нападателя на „Манчестър Юнайтед” Димитър Бербатов е получил кметът на Кърджали инж.Хасан Азис. По навик централният нападател написал посланието си на английски. Подаръкът е донесен от Англия лично от ученици от ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” , които били на посещение в Албиона в рамките на европроект. Там българчетата се срещнали с връстници от страната-домакин и от Турция и Полша. Групата заедно посетила градовете Манчестър и Ливърпул, където с охота разгледали футболните игрища. Децата се похвалили, че видели отблизо как изглежда Кралската ложа на стадиона в Манчестър.

Предвижда се през месец октомври гостуването на 25 деца от Полша, 20 от Турция и 8 от Англия по проекта. Пред журналисти градоначалникът се похвали, че получил сертификат от музея на „Манчестър Юнайтед”.

 

Подарък от Бербатов

Броени дни преди откриването на олимпийските игри в Англия, ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”- най-голямото основно училище в областта ,подариха на кмета на Кърджали Хасан Азис автограф на Бербатов, подписан лично за него на стадиона Олд Трафорд в Манчестър- Великобритания.

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” е единственото основно училище в областта, което участва в проект на Центъра за развитие на човешките ресурси за „Многостранни партньорстава” със страни партньори по проекта – Великобритания, Турция и Полша.

В продължение на няколко дни по време на визитата българската група имаха възможност да разгледат училището, участващо в проекта Абрахам Мос с 1500 ученика.

В навечерието на 60-годишния юбилей на английската кралица Елизабет II , директорът –Лиляна Янкова, учители и координаторът по проекта Илияна Стоянова, учениците Лиа Спасова, Селин Ахмет и Мехмет Алтъндаг от училището направиха поредната си визита в английското кралство в град Манчестър, в който се намира световноизвестния стадион.От там те взеха специално за кмета автограф от Бербатов. Посетиха съблекалните на отбора „Манчестър Юнайтед”, седнаха на местото, на което обикновено се преоблича Бербатов, имаха възможност да облекат и екипа на великата деветка. Дори си направиха снимки в ложата, на мястото, на което седи сър Алекс Фъргюсън – треньор на отбора. Направиха обиколка на стадиона. Минаха през входа, откъдето излизат известните отбори, за да играят на терена.

Освен Манчестър учениците и учителите на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий” посетиха и Ливърпул, в който разгледаха музея на „Бийтълс”, направиха круиз около старото пристанището, което е било най-натовареното място, когато търговията е била в разцвет. По-късно с познатите ни открити английски автобуси направиха обиколка на града, за да разгледат и останалите забележителности.

През месец октомври училището ще бъде домакин по проект „Миграцията по нашите места-минало и настояще” и очаква много гости от другите три страни.

Възпитаниците на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” се завърнаха от работна среща в Турция

    Представителната група от учителите и ученици на най – голямото областно училище в област Кърджали, „Св. Св. Кирил и Методий”, се завърна от първата работна среща между партньорите по проект „Миграцията по нашите места – минало и настояще” на секторна програма „Коменски”.

    Учители и ученици от четири страни се срещнаха в република Турция. Английската, полската и българската група пътуваха до древния град Кастамону, за да се срещнат и обсъдят бъдещите стъпки по проекта. От българска страна участие взе и госпожица Карън Милн, която е асистент по секторна програма „Коменски” – „Прием на асистент”.

    В Кастамону участниците бяха официално бяха представени на кмета г-н Турхан Топчуоглу, който ги посрещна с подобаващо внимание в залата на градския съвет. След това бяха разменени подаръци, а по- късно съвместно беше направено посещение в училище” Prof. Dr. Saime Inal Savi Anadolu Lisesi”- партньор по проекта. Там всички се запознаха с директорите и останалите учители, а също и с най- важния човек, направил възможно построяването на гимназията. Изключително лъчезарната и интелигентна, владееща перфектно няколко езика, проф. д–р Сайме Инал Сави която е дарила парите, необходими за изграждането на сградата, ги приветства с искрена радост.

    Обнадеждаващо за нас е, че в днешното време на глобализация и все по-широкото навлизане на дистанционните (електронни, свързани с интернет) форми на образование, има хора като проф. д-р Сави, които са поддръжници на традиционното училище. Тя е счела за свой пръв патриотичен дълг към модерното поколение да вложи личните си средства и професионален опит в училищната сградата, чиито гости ние имахме радостта да бъдем.

    Тази първа официална среща продължи с представянето на кратки презентации от учениците, участващи в проекта. В тях те представиха процесите на миграция в своите градове и региони.

    По-късно през същия ден работната група се събра, за да разгледа всичко свършено до този момент, свързано с проекта „Миграцията по нашите места – минало и настояще”, както и да обсъди предстоящите дейности.  

    Последната вечер беше организирано парти, на което всички ученици, придружавани от учителите, имаха възможност да потанцуват и да се позабляват с новите си чуждестранни приятели. Въпреки че българските ученици бяха едни от най- малките, англичаните ги похвалиха, че имат най-добро ниво на владеене на английски език. Това в голяма степен се дължи на работата на асистент Карън Милн, която е важна част от часовете по английски и немски език в най-голямото областно училище „Св. Св. Кирил и Методий”.

    Бяха раздадени сертификати на всички участници в проекта. Резултатите от работата, която бе извършена ще бъде представена като пътуваща изложба. Предстоят посещения в Англия и Полша, както и гостуване в Кърджали.

    На връщане към България, ученици и учители успяха да посетят двореца „Топкапъ” в Истанбул и изключително атрактивния аквариум „Тurkuazoo”.

    Очакванията на всички участници в започнатия проект „Миграцията по нашите места – минало и настояще” са той да разшири кръгозора на всеки от тях. Различният поглед на четирите участващи страни ще спомогне за изграждането на по-пълно и осмислено отношение към преселниците. В днешния обединяващ се свят едно от най- важните неща за съвременния човек е отношението към „другия” и „различния” от нас по език и култура.

    Благодарение на програмата за международни партньорства „Коменски” ние се надяваме, че учениците от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” ще надрастнат негативните тенденции във възприемането на хората отвъд нашите териториални и културни граници, насаждани в миналото. За нас модерният човек трябва да е модерен именно с новото си отношение към „чуждото” и непознатото и ние сме амбицирани възпитаниците ни да са част от тази нова епоха.