„Еразъм+“

Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – Кърджали, единствено в града, спечели международен проект, финансиран от ЦРЧР, Еразъм + 2019-2020 г.  – “We are looking for Future Olympic Stars” („Търсим бъдещи олимпийски звезди“). В него участват 5 държави – Словакия, Хърватия, Италия, Румъния и, разбира се, България. Координатор е Словакия. Ръководител на проекта за Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ е Илияна Стоянова.

    Основната идея, заложена в проекта е да научим децата да спортуват активно и да се хранят здравословно, да изградим у тях здравословни навици, които ще останат за цял живот. Една от второстепенните цели е насърчаването на междукултурното разбирателство и изучаването на чужди езици. Всяко училище ще организира различни игри и състезания между учениците, а най-добрите от тях ще бъдат наградени с възможността да пътуват до другите държави и да участват в международни състезания. Учениците не заплащат нищо по време на пътуването по проекта. Продължителността на проекта е 2 години като през този период са предвидени 5 мобилности. Първата ще бъде тук, в България през месец ноември. По време на визитата ще се проведат състезания, игри, лекции и запознаване със забележителностите на град Кърджали. Гостите ще се срещнат и с кмета на града. Цялото събитие ще бъде отразено в сайта на eTwinning и в медиите.