„Проект по програма Aces“

logo 2ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” – гр.Кърджали с нов проект по програма ACES

Финансиране на проект по програма ACES / Академия на училищата от Централна Европа/ спечели Основно училище „Св.Св.Кирил и Методий” – гр.Кърджали. Австрийско – Словашката Академия работи по тази програма с 15 страни от Централна и Югоизточна Европа. От общо 263 кандидатстващи проекти са одобрени за финансиране само 42. Академията определя темата, по която всяка година ще се работи. А тази година тя е: „Embracing solidarity: We care, dare and share!“ „Приемането на солидарността: Грижим се, осмеляваме се и споделяме”.
Наши партньори са училище Osnovna škola Ante Starčevića от Хърватия. Проектът по който ще работим се казва „„Intergenerational solidarity“ „Солидарност между поколенията”.
Чрез поредица от дейности различните поколения ще бъдат свързани – нашите ученици и възрастните хора от нашата общност. Целта на училищата е да се създаде традиция в сътрудничество с възрастните хора и да се превърне в „Училище – приятел на възрастните хора“.
В началото на следващата учебна година, всички ученици и учители на Osnovna Skola Ante Starčevića ще работят в екип и ще извършват дейност, наречена „Какво мога да направя за теб?“ Чрез тази дейност на възрастните хора ще бъде дадена възможност да изразят своите знания, умения и креативност, както и да покажат мъдростта, жизнеността и радостта от живота, които идват с хора от третата възраст.
Дейностите по проекта ще стартират с творчески работилници точно преди 1 октомври – Международния ден на възрастните хора.
Първата среща по проекта ще се проведе през месец октомври в Сараево – Босна и Херциговина.Работният език на проекта е английски. За целта е определен ученик, който отлично владее езика.
Това е ученичката от VI “a” клас – Жулен Садула. Тя, придружавана от своя ръководител и координатор по проекта Илияна Стоянова, ще бъдат настанени в интеркултурна среда по време на визитата в Сараево.

1През месец март ученици и учители от хърватското училище ще ни гостуват. ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” ще представи програма от гимнастически упражнения по аеробен цикъл, изготвени от нашите ученици за възрастните хора от кърджалийската общност.
Гостуването в Хърватия ще бъде през месец април 2016 година. Там хърватските ученици ще представят ръководство, изготвено от техните ученици, как по-възрастните да работят с компютър.
Всички дейности по проекта ще бъдат представяни на сайта на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”, на сайта на хърватското училище (Osnovna Skola Ante Starčevića), на общия сайт, който ще бъде създаден и в блога на проекта.