Описание на програма Aces

logo

Aces – Academy of Central European Schools /Академия на Централноевропейскате училища/

Aces е една от най-големите училищни мрежи в Централна и Югоизточна Европа, насочени към насърчаване на диалога и на трансграничното сътрудничество на младите хора и училища

Aces – Academy of Central European Schools
Aces е инициирана през 2006 година от Фондация ERSTE (Виена, Австрия) и се координира от Interkulturelles Zentrum (Виена, Австрия), в сътрудничество с VČELĺ DOM (Братислава, Словакия).

Партньорски страни
Включени са петнадесет държави: Албания, Австрия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Унгария, Косово, Македония, Молдова, Черна гора, Румъния, Сърбия, Словакия и Словения
Инициативата е подкрепена от министерствата на образованието на всички участващи държави, и е свързана със стратегията на ЕС за региона на река Дунав (EUSDR), Приоритетна област 09 „Хора и умения“.

karta-европа

Международен обмен и сътрудничество

Ядрото на асes е периодичен конкурс за проекти и схема за подкрепа на международни училищни партньорства с конкретни възможности за мобилност и обмен. Международните конференции за делегациите на одобрените училища предлагат допълнителни платформи за съвместна работа и обучение.
Аces общността
Аces обединява различни целеви групи на образователната система – ученици, учители, както и представители на министерствата на образованието на всички страни партньори – които са активно включени в съвместното развитие на програмата, както и изграждането на мрежи.
Идеята
Чрез активно участие в диалог и обмен с връстници от чужбина млади хора установят лични контакти, развиват приятелство зад граница и да се запознаят с различни възгледи и различни начини на мислене. Освен насърчаване на междукултурното опознаване и повишаване на осведомеността за глобалните връзки, занимаващи се с европейските идеи и гледни точки е от съществено значение за формиране на европейското гражданство да се стигне до обща визия за бъдещето на Европа.
Aces също подкрепя иновативни практики за преподаване и учене в региона и е насочена към училища като „обучаващи организиции“ , с цел да се допринесе за развитието на качеството на образованието и професионалния обмен.

222222222222222222„Възприемане на солидарността: Нас ни е грижа, ние действаме и споделяме!“ е мотото на тазгодишния проектен конкурс.

Резултати от селекция 2015

Общо 596 кандидатстващи училища, подадени са 266 проектни предложени от които 263 са легитимни.
Избрани са за финансиране 44 проекта със 100 участващи в тях училища.