Група „Математиката – лесна и интересна“

Група за подпомагане и преодоляване на обучителни затруднения
Ръководител: Румяна Профирова

Учениците от IVб,в клaс обучавани по Проект BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., с ръководител г-жа Р. Профирова, работиха в екип със свои съученици, по проект „Твоят час“-Обучителни затруднения по математика-на тема; ,,Наистина ли математиката е лесна и интересна“Учениците решаваха тест , в който показаха умения да си служат правилно и свободно с математически знания. Целта на занятието е усъвършенстване на уменията за прилагане на математическите правила и закони.

В края на срещата развълнувани родителите благодариха на г-жа Профирова, ръководител на групата и изразиха надежда, че нужните знания за новото бъдеще ще бъдат усвоени от учениците и те ще се чувстват подготвени за промените в недалечното „утре“.
Днес 18.04. 2017г.  при учениците от 4в кл.,участници в група към проект  „Твоят час“, гостуваха архитекти. Те им  разказаха за професията „архитект“ , за прецизността, точността и математическите знания, които са необходими за проектиране на сградите и дори на малките вещи около нас.
Учениците с голям интерес разгледаха чертежи на проекти, готови сгради и с радост приеха своя подарък – Насоки по които сами да изработят през  лятната ваканция малка къща за игра в планината.

Учениците от IV в клас, обучавани по Проект „Твоят час“, показаха колко интересна, полезна и забавна е математиката. Те разкриха някои тайни от тази необятна наука. Доказаха, че математиката е за умните, креативните, смелите и способни да се справят с различните проблеми.

Разделени в два отбора: „Архимед“ и „Питагор“ те запознаха своите гости с биографиите и постиженията на двамата учени, както в математиката така и в други области на науката.
Залисани в стремежа си за победа, те зарадваха и присъстващите на състезанието.