Група „Родна реч, омайна, сладка…“

Група за подпомагане и преодоляване на обучителни затруднения
Ръководител: Снежана Михайлова