Група „Уча, пиша и чета“

Група за подпомагане и преодоляване на обучителни затруднения
Ръководител: Маргарита Грозева