Група „1,2,3 – Математиката обикни“

Група за дейности по интереси
Ръководител: Валентина Дилова

Oт началото на учебната година  участниците в клуб ,,1,2,3-Математиката обикни“, по проект  BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г се занимават с много интересни и различни задачи.Всички се убедиха, че математиката е много важна част от живота. Затова, никой не се учуди, че на гости ще ни дойдат родители, които ще докажат ,че математиката има приложение в много направления.  Първият ни гост беше уважаваната и обичана от всички госпожа Георгиева, която е преподавател по химия и биология на големите ученици. Тя ни разказа много интересни неща-като например, колко е разстоянието до слънцето,какво означава светлинна скорост и как се измерва, от какво се състои водата и още много неща. Урокът беше много интересен и увлекателен. Дълго време след това се задаваха въпроси. Госпожа Георгиева докосна сърцата на децата. Всички са единодушни- ще я  поканим пак.

В заниманията в клуба по математика „1, 2, 3-Математиката обикни“ е винаги интересно.  Но най-вълнуващи са часовете, когато на гости ни идват родители. Нашите родители са готови винаги да ни помогнат. Родителският комитет се включва активно във всичките ни инициативи. След бабата на Георги на гости ни дойде майката на Диди – г-жа Стоянова. Тя се опита да провери колко знаят участниците в клуба по математика. Но колкото и сложни задачи да беше подготвила нито една не ни се опря. Г-жа Стоянова ни разказа забавни случки от нейното детство, свързани с математиката. Накрая всички получиха подаръци.