Природо-изследователски отряд „Родопски силивряк“

Група за дейности по интереси
Ръководител: Маргарита Русева
 

Ученици проведоха теоретични и практични занятия по оказване на първа долекарска помощ в планината

Малките природо-любители от Природо-изследователския отряд „Родопски силивряк”, при ОУ”Св. Св. Кирил и Методий” гр. Кърджали, с ръководител Маргарита Русева, по  Проект BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., проведоха теоретични и практични занятия по оказване на първа долекарска помощ в планината. Обучителните модули се водиха от Пепа Чолакова- експерт към ОС на БЧК. Учениците се запознаха и с организацията в града. Целта на обученията бе да се повишат знанията за видовете наранявания, счупвания, начини за спиране на кръвотечения и обездвижване на крайници. Специално внимание бе  обърнато на последователността от действия, когато човек стане свидетел или се озове на място с пострадали – преди и след като подаде сигнал на тел.112. Учениците зададоха много въпроси за ролята на доброволчеството, за Младежкия червен кръст, кой може и кога да дарява кръв, как се става доброволец на БМЧК и др. Тръгнаха си с уверението, че отново ще се върнат, за да научат още повече и за другите дейности на Червения кръст, а защо не и да станат част от него.

Природо-изследователски отряд „Родопски силивряк“

Неуморните еколози от Природо-изследователския отряд „Родопски силивряк“, по проект „Твоят час“ при ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Кърджали, потеглиха на пътешествие още в първите дни на пролетната ваканция. Мистичните Родопи привличат със своите интересни места, забележителности и причудливи природни феномени. Природните забележителности на планината са уникални както в регионален, така и в световен мащаб. Запазените паметници на духовната култура, съкровищницата на родопския талант, съхранила обекти, които са създали и изградили днешния облик на региона и на страната, автентичния дух по тези райски местенца – всичко това трябва да бъде видяно и почувствано. Учениците се насладиха на красотата и величието на планина, любуваха се на чудния планински пейзаж.